Blog

De nye fælles mål er på trapperne

Tiden vil så vise, hvor tunge trinnene føles, når målene træder i kraft i skoleåret 15/16

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Som medlem af skrivegruppen for billedkunstfaget har jeg været gennem en spændende og udfordrende proces sammen med de øvrige skribenter. Det har givet anledning til mange og lange diskussioner om fagets indholdselementer, og det har været nødvendigt at indgå kompromisser i flere formuleringer, for at lande på nogle klare videns- og færdighedsmål.Urimelige korte deadlines har presset processen, men jeg synes, vi er landet på nogle formuleringer, der præciserer, hvor varieret og indholdsrigt billedkunstfaget er.

Efter at have deltaget i denne skriveproces, føler jeg mig selvfølgelig klædt på til at tage de nye mål i brug, men mange lærere vil blive udfordret i arbejdet med at skabe sig overblik over indholdet og måden, målene bliver præsenteret på. Jeg håber, at målene ikke vil føles som en spændetrøje, men at de kan være med til at tydeliggøre, hvilke områder billedkunstfaget skal komme omkring i løbet af den korte årrække, faget figurerer i skolen.   

I skrivende stund er arbejdet med målene fortsat i gang. Da målene skal danne baggrund for en læringsmålstyret undervisning, bliver de enkelte videns- og færdighedsmål nedbrudt til forskellige eksempler på konkrete læringsmål, som forhåbentlige kan være til inspiration i planlægningen af undervisningen. I hvert fald arbejder vi ihærdigt på at få bredt målene ud, så de peger på mange mulige retninger i valg af undervisningens tematiske indhold.

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningen har p.t. 1750 medlemmer, og foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Jeg håber, at der til trods for en stram målstyring, stadig kan blive plads til de legende elementer og eksperimenterende processer, der er med til at give eleverne en æstetisk erkendelsesoplevelse.

Se de nye mål her:http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Udvikling-af-undervisning-og-laering/Maalstyret-undervisning-og-laering/Faelles-Maal/Faelles-maal-i-alle-fag