Mette Friderichsen

Blog

Goddag til Henrik og TAK til Brian

Nyt redaktionsmedlem i Tidsskriftet Specialpædagogik

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nyt redaktionsmedlem

Mette Friderichsen

Mette Friderichsen er ansvarshavende redaktør af Tidsskriftet Specialpædagogik.

Henrik Skovlund er blevet medlem af redaktionen af Tidsskriftet Specialpædagogik. Henrik er Cand. psych, Ph.D og lektor ved DPU Århus Universitet. Han var med i gæsteredaktionen´, da vi redigerede festskriftet for professor Susans Tetler, i anledning af hendes fratrædelse. Henrik har bidraget til tidsskriftet med artikler om bl.a. diagnoser og stigma . I den forbindelse har vores læsere stiftet bekendtskab med begrebet empirisk sensitivitet, en pædagogisk opmærksomhed, som fagpersoner må være i besiddelse af, i mødet med mennesker med diagnoser for ikke at diagnosen skygger for mennesket eller at det individuelle og sociale skygger for diagnosen. Henrik er optaget af udbredelsen af forskning i specialpædagogik og inklusion til et dansk publikum. Tidsskriftet glæder sig over at få styrket netop den side af redaktionsarbejdet, som vi i de sidste par år, med indførelse af peer reviews har haft fokus på. Henrik er trådt ind i redaktionen i stedet for Brian Degn Mårtensson, som nu har forladt arbejdet med tidsskriftet.

Gammelt redaktionsmedlem

Brian Degn Mårtensson har siddet i redaktionen siden 2009. Brian har med ildhu bidraget til tidsskriftets eksistens og faglighed med et stort fagligt netværk, kritisk sans og en vifte af relevante artikler vedrørende bl.a. specialpædagogik som fag. Brian har været med til at indføre vores arbejde med peer reviews, og vi glæder os over de mange artikler på et højt fagligt niveau, det har givet os mulighed for at bringe.

Da tidsskriftet indgik et samarbejde med folkeskolens medier, blev Brian en af Folkeskolen.dk's første bloggere, og det har været med til at bane vejen for Brians position i folkeskoledebatten, hvor han som bekendt er en dedikeret bannerfører for dannelsesperspektivet og en ihærdig kritiker af læringsmål som et pejlemærke for folkeskolens virksomhed.

Brian har søgt andre faglige veje, hans optagethed af mennesket i sig selv, dannelse og demokrati har bragt ham til forskning i Grundtvig. Forfatterarbejde og foredragsvirksomhed har også med årene også taget mere og mere plads.

Vi har mange gange drøftet Tidsskiftet Specialpædagogiks fremtid. Det kan være udfordrende at drive et fagligt tidsskrift, især når man som vi, insisterer på at udkomme i papirudgave, med den bestandighed det udtrykker, i en kompleks verden, hvor digital kommunikation både er en hjælp og en modstand.  Brian har, som jeg, været optaget af Tidsskriftet Specialpædagogiks levedygtighed og tilbød, inden vi fik Henrik som nyt redaktionsmedlem, stadig at deltage i redaktionens arbejde på sidelinjen. Nu er vi en ny redaktion, og der er blot at sige et stort TAK til Brian, for mange års yderst givtigt samarbejde.