Mette Friderichsen

Blog

Når samfundet er på vrangen

Om 3 fagfællevurderede artikler i Tidsskriftet Specialpædagogik; Narrativitet, Co-teaching og stilladsering på STU

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi har alle har været igennem en udfordrende tid, hvor vores fælles anstrengelser for at modstå coronavirus har haft dyb indflydelse på hverdagslivet hjemme, i skoler og institutioner og på arbejdspladser.

Mette Friderichsen

Mette Friderichsen er ansvarshavende redaktør af Tidsskriftet Specialpædagogik.

Samfundet er os, samfundet passer på os og vi passer på samfundet. Jeg skal ikke sige mig fri fra at være  sur på mangt og meget, når det hele er almindeligt. "Den dumme stat. Hvorfor skal den kontrollere os overalt med sprogvurderinger, nationale tests og evige krav om dokumentering?. Men under coronakrisen har jeg været glad for, at  vores stat og vores fælles sindelag, simpelt hen har budt os at passe på hinanden i tillid til,  at vores myndigheder besluttede så klogt, som de kunne.

Mange af specialpædagogikkens brugere; sårbare og udfordrede børn, unge og voksne har været igennem en særlig svær tid, som har betydet afsavn og manglende menneskeligt nærvær. Når far og mor kan og vil hjælpe med deltagelse i fjernundervisning, så kan det være både hyggeligt og lærerigt, men alene bag skærmen og ramt af læringsudfordringer, så er det bestemt ikke givtigt. 

I tidsskriftet har vi også måttet holde videomøder, og vi har haft noget mere tid  til fordybelse. Mange af vores forfattere har haft bedre tid til at skrive, og vores eksterne fagfællebedømmere har været mere tilbøjelige til at sige ja til bedømmelser. I denne udgave af tidsskriftet har vi haft eksterne bedømmere på alle vores artikler  Vi siger tusind tak til vores bedømmere, og er  stolte af at kunne præsentere et helt nummer af tidsskriftet med udelukkende fagfællebedømte, yderst relevante og reflekterende artikler.

Henrik Skovlunds artikel om narrativitet fokuserer på og diskuterer om den specialpædagogiske praksis og intention om hjælp og inklusion er blevet understøttet af vægtige teoretiske retninger inden for feltet. Skovlund ser også på den betydning de  politiske strømninger, som er gået forud for inklusionslovgivningen, har haft. Den inklusionspraksis, som skolen udøver lige nu, er i høj grad præget af inklusionslovens bagvedliggende teori og politik. Artiklen tilbyder  kritisk refleksion og en forståelse af kompleksiteten i inklusionsarbejdet.

Micki K. Sunesens artikel om Co-teaching og inklusion dokumenter Co-teachings  anvendelighed ud fra henholdsvis et elev- et lærer- et pædagog- og et ledelsesperspektiv. Det er indiskutabelt, at denne fælles didaktiske tilgang er et godt bud på, hvordan man kan arbejde med inklusion i praksis.

Forfatterne Anne-Mari Tyroll Beck, Jonna Nøttrup og Samuel Pedersen Jones har skrevet artiklen: "Fællesskaber i STU skal stilladseres". Artiklens konklusion kan indirekte læses i overskriften, for hvis ikke også elevernes fritid stilladseres risikerer de at være afsondrede i fritiden. Artiklen udfolder  stilladseringsbegrebet og analyserer praksis på to forskellige STU uddannelsessteder.

Redaktionen ønsker læserne en dejlig sommerferie. Vi mødes igen til efteråret til en formodentlig stadig anderledes specialpædagogisk verden, hvor corona-risikoen vil præge alles væren på godt og ondt.  Måske er der noget der bliver  bedre?

Mette Friderichsen

Ansvarshavende redaktør ■