Mette Friderichsen

Blog

Solidaritetens skygge, døvblindhed og musik som auditiv terapi

Ny viden i special- og inklusionspædagogikken

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Om ikke længe er TIDSSKRIFTET SPECIALPÆDAGOGIKS sidste nummer i 2020 på gaden. Vi har her i dette herrens mærkelige og anderledes år samlet en række artikler, der beskæftiger sig med hverdagsliv, som det udspiller sig for en masse børn, borgere og professionelle. For selvom 2020 har været et år, hvor meget har været sat på pause, så er der også noget, der bare går videre.

Mette Friderichsen

Mette Friderichsen er ansvarshavende redaktør af Tidsskriftet Specialpædagogik.

Videre er vi med  3 spændende artikler:

1. artikel: "Elevers sociale inklusion og faglige progression - et dilemma" af Laura Emtoft, Lise Overgaard Nielsen og Stine Dunkan Gents. 

Vi er glade for, at kunne præsentere denne fagfællebedømte artikel, der handler om velment solidaritet og skånsomhed over for elever i særlige læringsudfordringer. Denne solidaritet kan desværre medføre manglende differentiering af undervisningen, hvorved de udfordrede elevers behov risikerer ikke at blive opfyldt. Artiklens analyser tager udgangspunkt i Goffmans begreb samhandlingsorden, og giver bestemt stof til eftertanke.

2. artikel: "’Jeg ville gerne bare være som alle andre’ At være anderledes" – om børn og unge med Usher syndrom af Rasmus Hougaard Pedersen og Niels-Henrik M. Hansen

For længe siden, i 2004, udgav vi et temanummer om Døvblindhed og Kommunikation. Med ni forskellige artikler kom vi rundt om dette sjældne handicap, som slet ikke skal forstås så snævert, som ordet døvblindhed antyder i sig selv. Nu bringer vi igen en artikel om emnet, som både er yderst informativ, reflekterende og giver unge mennesker med progredierende syns- og høretab en stemme. Selv om man som professionelt ikke arbejder med mennesker med sansetab, så synes jeg, at artiklen er lærerig, ikke mindst fordi den tilbyder indsigt i handicapforståelse og individuelle oplevelser af at have funktionsnedsættelser.

3. artikel:  "Musik anvendt som auditiv stimulering" af Dorte Bisgaard:

Vi bliver ved høresansen i artiklen om “Musik anvendt som auditiv terapi”. Her beskrives nogle af de problematikker, der rejser sig, hvis den auditive bearbejdning ikke fungerer optimalt hos børn. Hos nogle elever i skolen kan vi møde skriftsprogsvanskeligheder, som skyldes upræcis bearbejdning af auditive input. Artiklen fortæller bl.a. om lydens vej gennem hjernen, og om hvordan og hvorfor auditiv terapi kan hjælpe.

I 2021 udkommer vi fortsat med 4 udgaver af tidsskriftet, det ene udgiver vi dog udelukkende digitalt, fordi vores abonnementstal desværre daler, og det kan vi mærke på tidsskriftets økonomi. Tidsskriftets bestyrelse har drøftet dette, men vi noterer os samtidig, at rigtig mange er lige så glade for digital information som information i papirform.

Redaktionen ønsker læserne et rigtig godt nytår.

Mette Friderichsen

Ansvarshavende redaktør ■