Mette Friderichsen

Blog

Specialpædagogikken og folkeskolereformen

Om læringsmål og specialpædagogik, og specialpædagogikkens skolepolitiske indflydelse

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Læringsmål og det menneskelige møde

Mette Friderichsen

Mette Friderichsen er ansvarshavende redaktør af Tidsskriftet Specialpædagogik.

Læringsmål er ikke nyt i specialpædagogiske sammenhænge. I anerkendende relationer, og  i overskuelig struktur har det længe været almindelig  specialpædagogisk praksis at arbejde procesorienteret i forhold til læringsmål.  Vygotsky har været så venlig at medinspirere til denne gode praksis, og måske har specialpædagogikken været så venlig at medinspirere til den nye reforms fokusering på læringsmål og evaluering. Nu får specialpædagogikken så en ny inspirationsopgave, nemlig at medvirke til at flytte fokus fra ensidig målstyring til netop de undervisnings- nuer og lærings-nuer, som kommer til at være. I nuet er der mere end læring på spil. Der er også det unikke menneskelige møde, med værdi i sig selv. Tænk blot på f.eks. mødet med et menneske uden talesprog.

Specialundervisningens børn?

Specialundervisningens børn er ikke nødvendigvis længere specialundervisningens børn, men de har stadig behov for særlige tilgange. 

Derfor må specialpædagogikken stille sig til rådighed for skolen med sin væren og sin viden om: Etik, inklusion, hjerneprocesser, teknik og medicin i pædagogikken, didaktik i særlig situationer, kompensation, og meget mere.

Specialpædagogikkens formidling

Hvordan er specialpædagogikken til rådighed? Det er den bl.a. via  vores tidsskrift, på det specialpædagogiske netværk på folkeskolen.dk, via videnscentre, uddannelser, temadage og kurser - ikke mindst de årlige specialpædagogiske kurser som arrangeres af Danmarks Specialpædagogiske Forening. Dette års kursus holdes  d. 5 - 6 november i Vejle, og overskriften er "Specialpædagogik i Praksis". Tilmelding kan  nås endnu, se vedhæftede fil.

Tidsskriftetet "Specialpædagogik" nr. 2 2014

I dag udkommer "Specialpædagogik" nr. 2, 2014. Dette nummer forholder sig til den kommende udmøntning af folkeskolereformen med artikler som rummer viden om, inspiration til, og refleksioner over: Diagnosen APD, elever i tilknytningsforstyrrelser og skolens organisation, Marte Meo som inklusionsmetode, bevægelse som pædagogisk redskab i inklusionsarbejdet, ungdomsuddannelse og ADHD, og unge med høretab.

Rigtig god fornøjelse

Tidsskriftet ønsker alle en dejlig og meget velfortjent ferie.