Mette Friderichsen

Blog

Psykisk trivsel

Læs om forebyggelse af psykisk mistrivsel i Tidsskriftet Specialpædagogik nr. 4 2021

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den røde tråd i Tidsskriftet Specialpædagogiks sidste udgivelse i år er hjælp til psykisk trivsel fra småbarneårene til ungdomsuddannelserne.

Mette Friderichsen

Mette Friderichsen er ansvarshavende redaktør af Tidsskriftet Specialpædagogik.

     Psykisk mistrivsel i barneårene er desværre en indikator for psykisk mistrivsel senere i livet. Et lille svensk pilotprojekt om legeintervention overfor småbørn, hvis trivsel er udfordret peger tydeligt på, at der kan gøres noget. Dette beskriver forfatterne Kristina Helleberg og Birgitta Lundbäck i artiklen Kulekrabater.

     En meget væsentlig årsag til skolevægring i Folkeskolen skal findes i elevernes psykiske trivsel i mødet med skolen og ikke mindst forstås som et ikke bevidst valg fra barnets side. Mads Thomsen uddyber og meddefinerer begrebet skolevægring og kommer med nuancerede bud på intervention.

     Mange unge mennesker lider af depression. Simon Nørby overvejer, i sin artikel, hvordan depression påvirker undervisningsparathed og læring samt kommer med forslag til, hvordan man bedst muligt er opmærksom på og støtter en studerende med depression. De meget konkrete forslag kan nemt omsættes og bruges i forhold til elever i folkeskolen, forestiller jeg mig. Artiklen er fagfællevurderet.

     Den sidste artikel er skrevet af et forfatterteam bestående af både forskere og praktikere, som jfr. et EU-udviklingsprojekt har interesseret sig for elevers medbestemmelse i skolen. Artiklen kommer ind på, hvordan dette kan gøres i praksis og hvilke didaktiske spørgsmål det åbner op for. Børns medbestemmelse har selvsagt meget med deres trivsel at gøre, og bliver også nævnt af ovennævnte forfattere som en del af den forebyggende intervention. Jeg håber, at I finder rigtig god inspiration med denne vifte af spændende artikler.

Besøg tidsskriftets hjemmeside her: 

www.tidsskriftetspecialpaedagogik.dk 

Her kan du downloade en pdf. med tidsskriftet. Det er gratis hvis du abonnerer på tidsskriftet.