Mette Friderichsen

Blog

Specialpædagogikken på arbejde

Om Tidsskriftet Specialpædagogiks særnummer, hvor 6 masterkandidater i specialpædagogik formidler resultaterne af deres masterprojekter.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tidsskriftet specialpædagogogik ønsker alle vores læsere og andre interesserede en rigtig god jul og et godt nytår.  Vi udkommer med et nyt og spændende nummer lige inden nytår. Det er et særnummer i samarbejde med lektor i specialpædagogik Lotte Hedegaard-Sørensen. Vi har samlet nogle ypperlige masterprojekter. Det er både nye og tidligere udklækkede masterkandidater i specialpædagogik, som har gjort sig umage med at formidle deres forskning. Forfatterne skriver om: Lærerkompetencer og inklusion, samarbejdet mellem lærere og pædagoger, koblingen mellem almen- og specialpædagogik, problemforståelser i børnepsykiatrien og om, hvad det vil sige at være specialpædagogisk fagprofessionel.   

Mette Friderichsen

Mette Friderichsen er ansvarshavende redaktør af Tidsskriftet Specialpædagogik.

Glæd jer til et skønt nummer,  og nyd vores forside, hvor bogstaverne i S P E C I A L P Æ D A -  G O G I K fungerer som et stillads. En elev  balancerer nok så nydeligt på toppen af de ikke korrekt  placerede bogstaver, og en pædagog og en lærer arbejder i fællesskab med bogstavernes placering og med at hjælpe eleven.

Temanummeret hedder "Specialpædagogikken på arbejde" og taler  først og fremmet for, hvor nødvendigt det er, at almenpædagogiske, inklusionspædagogiske og specialpædagogiske kompetencer går hånd i hånd, og at specialpædagogik er et uddannelsesfag.

Læs min og Lotte Hedegaard-Sørensens kommentarer til nummeret på den vedhæftede fil.

Nummeret kan købes ved henvendelse til NVE@dlf.org eller man kan downloade en pdf-fil med nummeret fra vores webshop formedens 98 kr. http://tidsskriftetspecialpaedagogik.dk/