Mette Friderichsen

Blog

Logopædisk Forum

Nyt navn, et kursus og en generalforsamling

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

   Jeg var på kursus hos Logopædisk Forum i sidste uge. Det var et godt kursus, hvor vi kom vidt omkring bl.a. identifikation af sprogforstyrrelser, tidlig opsporing og forældreinddragelse. Vi fejrede også foreningens 50 års jubilæum med sang, musik og dans.

Mette Friderichsen

Mette Friderichsen er ansvarshavende redaktør af Tidsskriftet Specialpædagogik.

   Jeg var med til generalforsamlingen, hvor et af punkterne var ændring af foreningens navn, som tidligere var "Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolen". Det har længe været drøftet, at dette navn ikke var tidssvarende jfr. det bredspektrede arbejde foreningens medlemmer udfører både i dagtilbud, i folkeskolen og på ungeområdet. Medlemmerne spænder uddannelsesmæssigt over fagprofessionelle med vidt forskellige uddannelser fra den tidligere speciallærer-uddannelse over diplomuddannede til audiologopæder. Professionstitlerne er stadig til diskussion, for det er virkelig svært at finde en enkelt titel, som dækker over alle de forskellige formelle uddannelser, arbejdet med børn med funktionelle vanskeligheder (fx høretab), børn i specifikke sproglige vanskeligheder, sprogtilegnelse generelt og de tværfaglige tilgange, som er nødvendige for at løse de logopædiske opgaver. Der er nogenlunde bred enighed om, at betegnelsen logopæd er anvendelig, og denne betegnelse understøttes nu af det nye navn, som generalforsamlingen vedtog, nemlig Logopædisk Forum.

     Til generalforsamlingen sad jeg ved siden af Sprog-tale-hørekonsulent Anni Mackenhauer fra PPR i Aalborg. Hun kom med sådan i fin udtalelse inden vores afstemning. Hun sagde: 

"At skifte navn fra FTHF til Logopædisk Forum giver god mening, idet denne titel sender et klart signal om det, der er fælles for det logopædiske fagfelt. At vi som  fagprofessionelle uanset hvor vi har uddannet os, alle har fokus på udvikling og læring indenfor områderne kommunikation , sprog  og tale  under hensyntagen til de kontekstuelle betingelser og de individuelle forudsætninger ex. høretab, autisme m,m der gør sig gældende for den enkelte.  Betingelserne for udvikling af de enkelte sproglige aspekter er vores fælles fokus og afsæt for at understøtte læring og udvikling gennem henholdsvis indirekte og direkte intervention “

    Jeg glæder mig over det nye foreningsnavn. Jeg glæder mig også over at være i et foreningsfællesskab med Logopædisk Forum via mit arbejde som ansvarshavende redaktør for Tidsskriftet Specialpædagogik, som udgives af DLF og Danmarks Specialpædagogiske forening. 

   Logopædisk Forum er Danmarks Specialpædagogiske Forenings søsterforening, ligesom Læsekonsulenternes Landsforening og Pædagogiske Psykologers Forening. Til sammen arbejder foreningerne for udvikling og understøttelse af de respektive fagprofessionelle områder.