Mette Friderichsen

Blog

Nathali er talblind

Om matematiktema i "Specialpædagogik" nr. 1 2014

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Matematik i en inkluderende skole

Mette Friderichsen

Mette Friderichsen er ansvarshavende redaktør af Tidsskriftet Specialpædagogik.

Der er mange, som synes, at matematik er svært, ikke mindst de børn, unge og voksne, som speciallærere møder i det daglige. Derfor gav vi ordet til Mette Saaby Nielsen i "Specialpædagogik" nr. 4 2014 . Mette er cand. pæd. i pædagogisk psykologi og matematiklærer. Hun underviser i matematik på en almindelig folkeskole. Mette har skrevet to artikler til os med udgangspunkt i sin bog "Matematik i en inkluderende skole". I den ene artikel får vi en indføring i de lovgivningsmæssige aspekter omkring specialundervisning, understøttende og supplerende undervisning, både generelt, men især i forhold til elever i matematikvanskeligheder. I den anden artikel kommer Mette ind på læringsteoretiske forhold og behandler spørgsmålet om symbolorienteret eller praksisnær undervisning. Hvad betyder matematikkens formidlingsformer for elevernes læring? Og hvorledes kan man arbejde med elevernes frie valg af arbejdsformer og løsningsstrategier, så matematikken ikke opleves så fjern og abstrakt?

At leve med talblindhed

Artiklerne om matematik i "Specialpædagogik" nr. 1 2014 fremstår som et lille tema. Nathali Pilegaard har skrevet til os om  at leve med talblindhed. Hun fortæller, hvor forstyrrende det er for hendes hverdag, at hun er talblind. Hendes fortælling giver stof til eftertanke. Hun har oplevet det som en meget stor hjælp at få en forklaring på, hvorfor matematik som fag, og almindelige gøremål som f.eks. indkøb og det at finde vej, er så udfordrende for hende.

Dyskalkuli er en anerkendt tilstand og diagnose, som er optaget i WHOs ICD-10[1] over officielle diagnoser. Begrebet talblindhed er et hverdagsbetonet udtryk for det samme, men med andre medbetydninger analogt med ordene ordblindhed og dysleksi. Begge de danske begreber åbner op for en mere åben og uafgrænset vifte af vanskeligheder, mennesker kan være i med hensyn til læsning og matematik.

Skriv om matematikvanskeligheder

Vi vil også gerne åbne op for at dele teoretisk kendskab og praktiske erfaringer om undervisning af mennesker, som har svært ved at lære matematik. Vi modtager derfor meget gerne artikler om emnet både med et teoretisk og et praktisk udgangspunkt.

Artikelforslag kan sendes til mefr@dlf.org

[1] Talblindhed - en forskningsoversigt, Lena Bech Larsen og Steen Bengtsson SFI , Københav 2013