BLOG

Empty article - Subtitle

Filosofi i skolen - hvordan?

I indlægget lægges der op til en debat om og argumentation for at indføre filosofi i skolen. Et grundlæggende spørgsmål er, om filosofi skal have en selvstændig position som fag, eller om det skal indføres i tilknytning til allerede eksisterende fag.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Filosofi i skolen er som beskrevet i et tidligere indlæg et temmeligt omfattende og komplekst felt. Herhjemme synes der at være mange mindre tiltag, hvor filosofi indføres i skolen enten som valgfag eller som elementer i tilknytning til den almindelige fagundervisning; en egentlig pædagogisk strømning er der imidlertid ikke tale om.

P4C: Philosophy for Children

Vender man blikket mod udlandet, er situationen en ganske anden. Her praktiseres filosofi i et utal af skoler, mange steder afholdes der løbende konferencer, udgives tidsskrifter, forskes og udvikles på feltet.

Ofte har de mange tiltag i form af udgivelser og konferencer fokus på en eller flere problematikker indenfor feltet ”philosophy for children” (P4C), som det ofte kaldes. Eksempelvis er der på en kommende konference i Porto (7. juli) fokus på ”det filosofiske spørgsmål”, og den filosofiske praksisforms betydning for barnets kognitive, etiske og sociale udvikling (læs mere på Philosophy for Children conference).

Problemstilling i dansk kontekst

Der er mange problemstillinger og fokusområder, som synes relevante for udviklingen af en pædagogisk retning i skolen med filosofi som omdrejningspunkt.

Herhjemme må en af de særligt relevante problemstillinger være spørgsmålet om, hvorvidt filosofi skal indføres som et selvstændigt fag i skolen, eller det skal indføres som perspektiver på og tilgang til de eksisterende fag.

Dette spørgsmål fører hurtigt en række andre problemstillinger og spørgsmål med sig. Imidlertid kan man overordnet hævde, at der er argumenter for begge dele, altså for både at indføre filosofi som et selvstændigt fag, og indføre filosofi som en tilgang til de eksisterende fag.

Filosofi som fag – eller filosofi i fagene?

I de kommende blogindlæg vil jeg fremhæve nogle af de væsentligste argumenter for de to positioner.

Tænkes filosofi som et selvstændigt fag i skolen, er der i argumentationen fokus på, hvad filosofi er ”i sig selv”, hvilke forbindelser filosofien har til børns og unges levede liv, samt hvordan filosofien kan bidrage til en større forståelse af eget og andres ståsted i forhold til værdier, tanker og antagelser.

Tænkes filosofi derimod (eller snarere samtidig) som en indgang til skolens allerede eksisterende fag, vil der være fokus på filosofi som en særlig tilgang og holdning, en åbenhed og forundring, som en søgen efter svar, samt som noget, der på en særlig måde er knyttet til viden, herunder den viden, som er central i mange fag.

Som antydet ovenfor udelukker den ene position ikke den anden. Der er ikke tale om enten at have filosofi som fag eller have filosofi i fagene. Tværtimod vil argumentationen i de kommende indlæg understøtte, at begge positioner både kan og bør indføres i skolens beskrivelser og praksis.

Powered by Labrador CMS