Hans Krab Koed

Blog

Kristendomskundskab, et farligt fag!

»Tænk, hvis der havde været en rollemodel på skolen dengang, som jeg kunne spejle mig i«. Sådan inspireret af lærerstuderende Michael Bjerring, som citeres i Folkeskolen 15. august. Tænk hvis der havde været, tænk hvis kristendomskundskab ikke var så heteronormt!

Publiceret Senest opdateret

Hans Krab Koed

Cand. Theol. et mag med dansk og religion som fag Jeg er censorformand for hele læreruddannelsen og censorformand for religionsvidenskab på universiteterne Jeg skriver om kristendomskundskab, religion, kirke, kultur og køn, sexualitet og selvfølgelig hele læreruddannelsen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der findes så mange kønsstereotyper i folkeskolen 🏳️‍🌈

Kristendomskundskab er det værste fag, når det kommer til familienormer.

Hvorfor kan man arbejde så kristisk med bibelens skabelsesmyter, når man helt glemmer at bearbejde de familiebilleder. der tegner sig i bibelen.

Jo, siden 1970 erne har forskere ganske vist flere gange peget på, at Jeusus nok elskede Johannes; men egentlig kun som en afvigelse; og vi teologer har haft travlt med at påpege, at Jesu budskab ikke handler om sex eller med et nutidigt begreb.: Kønsidentitet.

Men ”Tænk, hvis der havde været en rollemodel på skolen dengang, som jeg kunne spejle mig i”.

Måske i Bibelen. Historien om venskabet mellem kong David og Jonathan hørte vi aldrig om; og jeg kan fortælle, mine lærerstuderende har heller aldig hørt om det.

Vi analyserer og kritiserer skabelsesberetningen; men fortællingerne om Abraham og Sara og deres heteronorme relation sættes der aldrig spørgsmålstegn ved. Ligesom Adam og Eva repræsenterer de og alle andre par en traditionel familie, som undervisningen legitimerer.

Vi har egentlig heller aldig øjne for de kvinder i bibelen, som markerer sig selvstændigt.

Kristendomskundskabundervisningen bidrager på værste måde til at reproducere et patriakalt kønssterotypt heteronormt samfund.

Det er ekstra problematisk, fordi der stadig blandt mange studerende og kommende lærere er en tendens til at tage bibelen bogstaveligt, hvad enten man afviser religon eller tilslutter sig.

På den måde bliver kristendomskundskabundervisningen det rene opium for et opgør med kønsidentiteter. Men faget har potentiale til at være dynamit, hvis bare man finder de alterantive fortællinger.

Hvor mange undervisere i lærerudddanelsen bruger fx tid på: "The Secret Gos­pel of Mark."

Nu er der heeldigvis kommet en Ph.d. afhandling til forsvar i Finland der mener at det er ægte - og det lige før Pride. Evangelietilføjelsen kan (og bør) læses her: http://gnosis.org/library/secm.htm Ph.d.-afhandlignen beskrives her:https://www.helsinki.fi/…/doctoral-dissertation-the-secret-…