Blog

Uge sex og religion

Er Gud en mand! Sex handler ikke om sex; men om identitet?

Publiceret Senest opdateret

Hans Krab Koed

Cand. Theol. et mag med dansk og religion som fag Jeg er censorformand for hele læreruddannelsen og censorformand for religionsvidenskab på universiteterne Jeg skriver om kristendomskundskab, religion, kirke, kultur og køn, sexualitet og selvfølgelig hele læreruddannelsen

Uge sex er lige overstået, og hvor meget fyldte religion så i den sammenhæng på skolerne.

Ofte er der fokus på det tekniske og biologiske. Det er også godt; men i vores tid med megen fokus på identitet og ses, bør det kulturelle, samfundsmæssige og religiøse også komme på banen. Sex handler nemlig tilsyneladende ikke så meget om sex mere, men snarer om identitet. Det viser fx kampen for og imod unges ret til skift af CPR nr. og diskussionen og den heftige til tider uforsonlige strid om. hvor mange køn der er/findes.

Normstormerene er vist nærmest blevet beskyldt for alt muligt i den sammenhæng omkring deres arbejde på skolerne og efterhånden vel dømt ude fra Folkeskolen.

Det hjælper dog ikke vore børn og unge. Vi kommer aldrig tilbage til den tid, hvor jeg gik i skole, og der ikke fandtes homoer. Så vi må se frem og være konstruktive.

Lad religionsfaget komme på banen. Lad os diskutere Guds køn.

For at forstå hvordan vi skjult påvirkes af kulturelle koder, kan vi se på en ret ny Ph.d. afhandling af Louise Heldgaard Bylund fra 2021.

Børnebibler som traditionsformidling

En litterær og teologisk undersøgelse af fem populære danske børnebibler fra 2010’erne.

Louise Heldgaard Bylund skriver: "Spørgsmålet om repræsentation af køn og etnicitet i børnebiblerne inddrager således store og komplicerede forskningsområder og internt interagerende sociale kategorier. Velvidende, at køn og etnicitet blot udgør to faktorer blandt de intersektionelle kategorier ønsker jeg i denne sammenhæng grundet hensyn til omfang alene at undersøge repræsentationen af køn og etnicitet og ikke de øvrige intersektionelle faktorer. Formålet i denne sammenhæng er at undersøge, hvordan børnebiblerne i ønsket om at opstille forskellige identifikationsfigurer og kommunikere i en humoristisk tone til målgruppen videregiver nogle stereotype forestillinger hvad angår fx køn og etnicitet"

"En børnebibel kan afspejle mangfoldighed i nogle henseender, men være marginaliserende i andre, som vi skal se."

https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/468

Fx er lignelsen om den fortabte søn helt sikkert altid med, hvorimod lignelsen om kvinden, der taber sin mønt ikke er med for det meste.

Kvinderne bliver ofte reduceret til statister, mens mænd og det maskuline altid fremhæves.

Der finde fx heller ikke børnebibler, der fortæller om venskabet mellem David og Jonathan eller om Josef fra GT som trans.

I det hele taget lægges, der ikke vægt på de universelle aspekter hos Paulus i børnebiblerne.

Viggo Julsgaard Jensen skriver i bogen Vi er også kirken: "Paulus beskrev netop, hvordan det eneste afgørende for frelsen er Kristustroen. Alle andre identiteter er ligegyldige for, at man kan få frelsen. Men samtidig lagde Paulus også vægt på, at man netop skal give plads til andre og lade dem udleve deres identiteter. Han formulerede nemlig en maksime, som indeholdt en grundlæggende leveregel: ”Tænk ikke på dit eget bedste, men altid netop på de andres.” Det betyder, at essensen i at være Kristustroende er, at man først og fremmest skal give plads til de andre, eftersom man altid skal tænke på dem."

Kort og godt; vi skal i gang på læreruddannelserne, i fagene Kristendomskundskab/ religion og det nye fag Livsoplysning med at tænke på, hvordan vores undervisning bliver identificerbar og relevant for børn, unge og deres familier.

Vi skulle gerne frem til, at det er en selvfølge med homo bryllup, og ikke som i 1990 da min mand og jeg blev registret, fordi det ikke var muligt og lovligt at blive gift i kirken.

Det er ikke bare fordi Normstormerne og Sex og Samfund findes, at unge i dag har vanskeligheder med deres identitet og køn.

Sex handler nemlig om identitet.

”Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed”

1. Joh. 4,7 -8