Blog

Nyt KLM fag: Livsoplysning

Hvor er køn og sex?

Publiceret Senest opdateret

Hans Krab Koed

Cand. Theol. et mag med dansk og religion som fag Jeg er censorformand for hele læreruddannelsen og censorformand for religionsvidenskab på universiteterne Jeg skriver om kristendomskundskab, religion, kirke, kultur og køn, sexualitet og selvfølgelig hele læreruddannelsen

Ny læreruddannelse:

Uofficielt høringsvar Vedr. Livsoplysning:

Fremragende dynamisk tekst. Sætter fokus på identitet, værdier og normer; burde dog også turde have brugt ord som køn og sex. Godt at Sex & Samfund, LGBT+ Danmark er på høringslisten; mangler dog Sabaah som repræsentant for minoritetsunge

Fremtidens lærere skal levere en undervisning, der er mere inkluderende overfor alle minoriteter end i dag. Sådan lyder det fra landets lærerstuderende, der efterspørger en mere normkritisk undervisning på læreruddannelsen.

Således sagde Rasmus Holme, forperson i november 2019

- men det er svært at se i den officielle tekst, hvordan det skal kunne blive tydeligt og realiseret

Fagbeskrivelse for livsoplysning: kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet som fag i grundfagligheden (20 ECTS-point)Arbejdet på tværs af fagets indholdsområder forbereder den studerende til at kunne træde ind i gerningen som lærer med et reflekteret blik på egen læreridentitet og på spørgsmål om værdier, identitet, magt og autoritet. Autoritet, dømmekraft og retorik: Lærergerningen som retorisk, social og kropslig praksis. Lærerens autoritet, dømmekraft og myndighed, herunder begreber som magt, demokrati, værdier, normer og professionsetik. Arbejdet på tværs af fagets indholdsområder forbereder den studerende til at kunne træde ind i gerningen som lærer med et reflekteret blik på egen læreridentitet og på spørgsmål om værdier, identitet, magt og autoritet.