Blog

Fruen være med dig!

Blogger på folkeskolen.dk/religion, tidligere underviser på læreruddannelsen, Hans Krab Koed; er blevet hjælpepræst. Og skriver her om, at det hele måske ikke er så kønsmæssigt traditionelt i Biblen, som man oftest fremstiller det.

Publiceret Senest opdateret

Hans Krab Koed

Cand. Theol. et mag med dansk og religion som fag Jeg er censorformand for hele læreruddannelsen og censorformand for religionsvidenskab på universiteterne Jeg skriver om kristendomskundskab, religion, kirke, kultur og køn, sexualitet og selvfølgelig hele læreruddannelsen

Folkeskolens kristendomsundervisning er oftest meget traditionel og har intet med køn og seksualitet at gøre, bortset fra en heteronom traditionel mand/kvinde tradition, hvor manden er den dominerende.

Det gælder alle religioner, at det ligesom ikke er et tema, om det kunne være anderledes.

Der bliver heller ikke gjort forsøg på eller anstrengelser for at se på, om der skulle være andre tekster end de traditionelle. Og der findes tekster i Bibelen, som viser aktive og stærke kvinder; der findes fx en tekst som viser, at Kong David måske havde et meget kærligt forhold til sin ven Jonathan, og der findes en tekst, hvor biblens Josef er trans. Tidligere måtte jeg til kilder i Tyskland for at dokumentere det; men nu har vi også fra dansk forskning af Frederik Poulsen i hans bog Josef og brødrene fra 2022 dokumenteret, at det er en mulig læsning og tolkning. Vi kan selvfølgelig traditionelt afvise disse alternativer med, at de ikke er væsentlige i sammenligning med de gode gamle kendte fortællinger om fx Abraham og Sara etc.

"I Bibelen bliver Gud oftest beskrevet som en af hankøn. Som far, herre, ham, han. Men ikke udelukkende. Der er nogle skriftsteder i både Det Nye og Det Gamle Testamente, hvor Gud bliver beskrevet som hun, en kvinde, en mor eller endda som en høne,” siger William Salicath. I Kristeligt Dagblad 1. maj 2023

Men lad os forsøge at komme tidens trend i møde.

Fx siger præsten i kirken ofte Herren være med dig. Og så tænker vi jo på en mand. Hvis præsten i stedet sagde Fruen være med dig, ville det nok på mange virke komisk. Men i stedet kunne præsten blot sige Gud være med dig.

Præsten behøver nemlig ikke pointere og understrege, at Gud er en mand.

”Debatten, som ligger Vesterbro-præsten på sinde, er ikke ny. Den har været i gang i en årrække, men fik fornyet opmærksomhed i februar, da der indløb en nyhed om, at Church of England på opfordring fra flere af den engelske kirkes præster vil nedsætte en kommission, der skal se på muligheden for ikke kun at omtale Gud som "han" eller "fader".”

Og sådan bør det også være for os, som underviser i religion. De unge i dag har en helt anden forståelse af køn, og det er blevet mere flydende.

De unge ved også, man kan skifte køn, og de kender måske endda nogen, som har gjort det. Ja, de tænker måske endda selv på det. Hvad ved jeg ud over, at jeg fra mere end 35 års arbejde med religionsundervisningen ved, at temaer og interesser har flyttet sig og stadig flytter sig. Og da det stadig er sådan nu om dage, at man også gerne må tage udgangspunkt i elevernes verden, vil det jo være naturligt, om det også sker i religion.

Tidligere har jeg skrevet i en blog her på Folkeskolen:

Religion er egentlig altid woke. Religion er altid normkritisk. Religion er undersøgende og stiller spørgsmål til os. Religion giver ikke svar, men tematiserer ved at stille spørgsmål til selvfølgeligheder. Religion er ikke svaret på, om man kan eller skal skifte køn men religion er inkluderende og emanciperende.

Lad religionsfaget komme på banen. Lad os diskutere Guds køn.

For at forstå hvordan vi skjult påvirkes af kulturelle koder, kan vi se på en ret ny Ph.d.-afhandling af Louise Heldgaard Bylund fra 2021.

Børnebibler som traditionsformidling.