BLOG

BLOG

Empty article - Subtitle

En vigtig sag!

Om det indledende retsopgør om demokrati og åndsfrihed i skolen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det kræver ikke den store begavelse at se, at vores demokrati er truet på flere fronter. Den mest alvorlige trussel overses oftest af de politiske kommentatorer, og er da også mindre synlig end fx rabiate muslimer og diverse politiske skandaler omhandlende ministres tvivlsomme gøren og laden.

Vores skolesystem - altså det primære sted, hvor den demokratiske tradition gives videre til den næste generation - er i færd med at blive til en ensretningsanstalt, hvor kommende medarbejderborgere får det rette produktivitets-mindset installeret. En sådan anstalt har ikke brug for åndsfrihed og kritik, og derfor undertrykkes enhver, der ikke har fattet alvoren af styringsparadigmet. I hvert fald i Odense Kommune, der på sørgeligste vis ser ud til at have taget teten på dette område.

Erik Schmidt, der af mange betragtes som landets mest respekterede lærer, fik i 2014 en tjenstlig advarsel for "negative holdninger”. Hvad havde Erik reelt gjort? Hvad var hans brøde? Hvorledes havde han dog skadet sin arbejdsplads, Agedrup Skole i Odense Kommune?

Kommunen valgte at give Erik en advarsel efter en tjenstlig samtale, hvor det blev bekendtgjort, at Agedrup Skoles ledelse ikke har brug for kritik fra en engageret, loyal, erfaren og nationalt dybt respekteret lærer. Hele sagen kredsede fra start om, at Erik var uenig i, at en nyansat skoleleder ville reducere Agedrup skole til en virksomhed, der satsede på ”læringsmaksimering”, hvilket ifølge Erik (og almindelig sund fornuft) ”er en voldsom indsnævring af det brede formål, der er i formålsparagraffen”. Erik opfordrede altså til, at skolen burde handle i overensstemmelse med loven! Til et møde, hvor ledelsen præsenterede dens nyeste effektiviseringstiltag - gående på en hemmelig fordelingsnøgle til differentieret forberedelsestid -, kom den ellers altid fredsommelige Erik i chok til at udsige de forbudte ord ”nu må det stoppe”, efterfulgt af et argument for det problematiske i tilgangen. Erik har været lærer i 37 år, er stadig forlægger og debattør, har været medarrangør af Det Alternative Sorømøde, aktiv i tænketanken SOPHIA, og er på mange måder et symbol på folkeskolen, demokratiet og det frie ord. Aktionen var således ikke blot et angreb på Erik Schmidt, men på hele den danske lærerstand, på demokratiet og på enhver form for anstændighed (gengivet fra: Mårtensson 2015).

Odense Kommune, hvor Erik var ansat, har åbenbart ikke behov for fagligt engagement og kritik, og derfor fik Erik en tjenstlig advarsel. Plain and simple. At han kun havde ydet sin pligt, og at han havde været lærer i 37 år uden så meget som en uformel henstilling, betød tilsyneladende intet.

Erik sagde naturligvis sin stilling op, for man kan ikke arbejde efter Folkeskolelovens ord om demokrati og åndsfrihed under et sådant regime. Selvom Erik således ikke længere er personligt udsat, har han valgt at forsætte kampen for demokratiet og skolen af hensyn til samfundets ve og vel. Derfor er det retslige efterspil nu endelig kommet i gang.

Efter en længere proces, hvor Odense Kommune har forsøgt at undgå at Erik Schmidts sag blev belyst, er en egentlig retsproces nu blevet påbegyndt. I første omgang er tale om indledende manøvrer, hvor dommer Alex Nymark skal afgøre, om sagen kan gøres til genstand for videre retshandlinger, og afgørelsen herom vil falde den i løbet af foråret 2016. Erik Schmidts advokat (der også repræsenterer DLF i sagen) Peter Breum har i forbindelse med sagen udtalt, at en tjenstlig advarsel er en disciplinær straf, der har store konsekvenser for den ramte. Enhver borger har ret til at prøve berettigelsen af en sådan straffesanktion, og ifølge Peter Breum vil det være ”en overtrædelse af den europæiske Menneskeretskonvention”, hvis Erik Schmidt ikke får adgang til en retslig prøvelse af straffens berettigelse.

Sagen er efter min mening principiel, og bør følges tæt af alle, uanset om man interesserer sig for skoleforhold eller ej. Spørgsmålet er: Må offentligt ansatte påpege fejl og mangler i den offentlige sektor, således at det kan sikres, at der handles efter lovens ånd og bogstav?

Referencer/ videre læsning:

Sagen er omtalt flere gange i:

Mårtensson, Brian Degn (2015): Pædagogikkens evige genkomst. Vejen: Nyt Askov

Alle offentlige indlæg og links om sagen er samlet her: http://www.thomasaastruproemer.dk/erik-schmidt

Omtale af de indledende retslige procedurer: http://www.folkeskolen.dk/582558/dommer-afgoer-om-erik-schmidt-maa-faa-sin-sag-proevet

Powered by Labrador CMS