BLOG

Empty article - Subtitle

Sommerferien er slut = højsæson for skilsmisser

3-4 trin til at støtte børn og forældre

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forældrenes information er vigtig

  • Når forældre er på forkant og informerer skolen om det kommende familiebrud, er du som lærer et skridt foran i forhold til at kunne være til rådighed for eleven.
  • Hvis forældrene ikke kontakter skolen eller orienterer tilstrækkeligt, er der brug for, at I henvender jer til forældrene: ”Vi kan forstå, I er ved at flytte fra hinanden. Vi ved, det kan være en svær tid, og vi vil selvfølgelig gerne støtte Olivia relevant. Derfor er der måske nogle forandringer eller andet, vi skal være opmærksomme på?”  

Aftaler med eleven om, hvad kammeraterne får at vide, og hvordan de helst skal forholde sig til eleven

  • Vil eleven selv sige lidt om, hvad der er ved at ske i familien? - Måske med hjælp fra dig som lærer.
  • Skal du som den voksne forklare klassen, at elevens forældre er ved at blive skilt? - Enten mens eleven er til stede eller ikke er i klassen.
  • Det er en god idé, hvis du som lærer – gerne sammen med eleven – taler med klassen om, hvordan det påvirker deres klassekammerat, og hvad han/hun derfor kan have brug for i den nærmeste tid (hvilket du med fordel har talt med eleven om forinden).  

Giv eleven mulighed for at tale med dig

Skolen eller forældrene kan have brug for dialog om elevens situation

  • I flere af mine blogindlæg har jeg belyst forskellige måder at komme i dialog med forældre på.

/ Nogle skoler har en skilsmisse-handleplan, som du måske kan orientere dig i.

/ Skriv gerne, hvis du ønsker liste over de rådgivningsmuligheder, forældre og børn kan benytte sig af i offentligt regi og via interesseorganisationer såsom Børns Vilkår.