Skolemuseet

Blog

Arkivalier – arkivalier og atter arkivalier

I forbindelse med gennemgangen af Dansk Skolemuseums samling har der været en betydelig mængde arkivalier, som skulle gennemgås og sorteres, bl.a. af undertegnede. Forhåbentlig kan alle en dag få glæde af dem.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En straffeprotokol fra en Københavnsk kommuneskole, små sedler fra forældre, som beder om træsko eller skolemad til deres børn, berømte skolemøder omkring 1. Verdenskrig, dele af Julius Bomholts arkiv, rejseberetninger og et håndskrevet reglement for Blaagaards Seminarium fra 1792 – ja, det er utroligt, hvad (skole)arkiver rummer. Og så omfatter denne liste kun en meget lille del.

Skolemuseet

Denne blog fortæller skolens historier og formidler skolens kulturarv. Skolehistorie er dels en digital platform for en række skolehistoriske samlinger fra det tidligere Dansk Skolemuseum, dels et center der samarbejder med museer, arkiver, universiteter, ministerier og andre relevante institutioner om formidlingen af skolens kulturarv. Centret befinder sig fysisk på AU Library, Emdrup og er en del af Den Kgl. Bibliotek.

Mellem de mange genstande fra det lukkede Dansk Skolemuseum var der også en 14-15 paller med arkivalier. Stort og småt mellem hinanden og meget ofte rummede de brune arkivæsker også genstande: Lærerens pibe fx, flidspræmier, gamle stempler – og skoleskemaer. Det er til at blive helt nostalgisk over, men pragmatikken må råde. For hvad ville vi gerne gemme, hvad skal gemmes og hvor skal det hen?

Allerede da Dansk Skolemuseum lukkede i vinteren 2008/2009 blev størstedelen af det arkivalske materiale kørt til Rigsarkivet, hvor det sidenhen er indgået i samlingerne og kan søges via søgemaskinen Daisy. På det tidspunkt stod det klart, at en del manglede, fordi det var blevet pakket ned sammen med de mange genstande inde på selve museet. Det er disse manglende arkivalier, som nu er dukket frem i lyset. I årene fremover vil de kunne genfindes på Rigsarkivet, men også på Københavns stadsarkiv og på andre lokalarkiver i hovedstadsområdet. Rigtig meget, især de mange lærerliv og skolearkivalier fra skoler uden for hovedstaden, vil tilgå Sønderjysk Skolemuseum i Over Lerte. Museet har som ambition at være et nationalt forskningscenter for skolehistorie, og det er derfor oplagt, at anbringe en række arkivalier her.

Kun ganske lidt er blevet smidt ud. Løse sider, gamle eksamensopgaver – og fotokopier. Meget er derfor blevet bevaret, og vil fremover være offentligt tilgængeligt. Til gavn og glæde for alle, som interesserer sig for skolens lange historie og alle dens mennesker, små som store.