Skolemuseet

Blog

Sort blandt hvide lærere

I Dansk Skolemuseums gemmer finder man fotografier af en mørkhudet seminarist, der startede sit liv under sydlige himmelstrøg på Sankt Croix i slutningen af 1800-tallet og endte som lærer i Nakskov. Han var én af få sorte, der levede i Danmark igennem det meste af 1900-tallet, som et direkte resultat af kolonitidens Danmark.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den 30. juli 1905 ankom to ’negerbørn’ til København efter en lang og udmattende rejse fra Sankt Croix. Det var Victor Cornelins på syv år og Alberta Roberts på fire år. De to børn var sejlet til Danmark for at blive en del af en udstilling i Tivoli om de danske kolonier. De blev udstillet i afdelingen, der handlede om de Dansk-Vestindiske øer og endte efter kort tid i bur, fordi Victor føjtede for meget omkring i udstillingsområderne. Efter en omtumlet tilværelse som plejebarn i København, kom Victor Cornelins på Jonstrup Statsseminarium og arbejdede efter endt uddannelse som lærer og viceskoleinspektør i Nakskov i 55 år.

Skolemuseet

Denne blog fortæller skolens historier og formidler skolens kulturarv. Skolehistorie er dels en digital platform for en række skolehistoriske samlinger fra det tidligere Dansk Skolemuseum, dels et center der samarbejder med museer, arkiver, universiteter, ministerier og andre relevante institutioner om formidlingen af skolens kulturarv. Centret befinder sig fysisk på AU Library, Emdrup og er en del af Den Kgl. Bibliotek.

Dansksindet lærer

Ifølge Victor Cornelins egne erindringer var han nøje udvalgt af den ’hvide’ skoleinspektør Olaf Rübner-Petersen, der var grundlæggeren af skolevæsenet på de Vestindiske Øer. ”Mor… havde kapituleret og givet sit minde til, at jeg, der netop var fyldt syv år, rejste til Danmark for at blive uddannet til lærer. Når dette lykkedes, skulle jeg vende hjem og være med til at give den danske kultur videre til mine landsmænd.” Men ifølge Karen Sivebæk Munk-Nielsen var dette ikke muligt, da Rübner-Petersen først kom til Vestindien, efter, at Victor var ankommet til Danmark. Korrespondancer om Victor og Alberta viser, at man primært fik dem til Danmark fordi der manglede indfødte på Tivolis koloniudstilling. Efterfølgende lod man, ifølge Munk-Nielsen, begge børn blive i landet, da mødrene gerne så, at deres børn fik en god uddannelse og ikke selv havde råd til at brødføde dem. En indsigt som Victor Cornelins sandsynligvis aldrig fik. Tanken om, at han skulle blive lærer og efterfølgende uddanne sine landsmænd kom sandsynligvis først med tiden hos hans danske værger, men det vidste han ikke.

Danmarks ældste lærerseminarium

I 1916 kom Victor Cornelins ind på Jonstrup Statsseminarium med det klare formål at uddanne sig til lærer og efterfølgende rejse ’hjem’ til Sankt Croix for at optage lærergerningen blandt vestindiske børn. Seminariet var gammelt, med mange traditioner og en historie, der tog sin begyndelse i 1791. Oprindeligt blev det bygget på Nørrebro som Blaagaards Seminarium, men brændte ned under Englandskrigen i 1807. Herefter flyttede det til Jonstrup, nær Værløse. I Cornelins tid boede stort set samtlige elever på seminariet og lærerne boede enten på seminariet, eller tæt ved. Cornelins blev hurtigt fanget ind af miljøet og brillerede især med sit musikalske talent. Han dirigerede bl.a. seminariekoret til ungdomslederen og forfatteren Rudolf Bruhns begravelse på Vestre Kirkegård i 1918. Bruhn skrev bogen ’De Seks’, som foregik på Jonstrup Seminarium og blev en bestseller.

En streg i regningen – et andet liv

Victor Cornelins verden blev vendt op og ned med salget af de Dansk-Vestindiske øer til USA i 1917. I første omgang tilbød hans formyndere ham en musikuddannelse eller et engelskkursus, så han kunne emigrere til USA, men han nægtede. ”Det var ikke længere den danske kultur og det danske sprog, som jeg havde indlevet mig i, der skulle gives videre til mine landsmænd, men noget helt andet, fremmedartet, som jeg selv skulle omstille mig til, f.eks. Amerikas velkendte diskrimination af mennesker med mørk hudfarve.” I stedet fik han lov til at færdiggøre sin læreruddannelse og kom kort tid efter til Nakskov, som lærervikar. Og der blev han. Cornelins er et lille stykke Danmarkshistorie og skolehistorie. Hans liv blev formet af kolonimagten Danmark, af international politik og 1. verdenskrig. Omvendt valgte han selv at forblive i Danmark og virke som lærer. Igennem årene fik han betydelig indflydelse på musikskolelivet i Nakskov og endte som viceskoleinspektør. Og billederne fra hans liv er bevaret, både fra det tidligere Dansk Skolemuseum, som overtog fotografier fra Jonstrup Statsseminarium, og fra hans lærerliv i Nakskov, som man kan finde i Nakskov Lokalhistoriske arkiv.

Til den nysgerrige:

Victor Cornelins, Fra St. Croix til Nakskov, Frimodts Forlag, 1976

Red. Julie Fryd Johansen, Jesper Eckhardt Larsen & Vagn Skovgaard-Petersen, Skoler i palmernes skygge, Syddansk Universitetsforlag 2008

danmarkshistorien.dk om Dansk Vestindien

www.jonstrupsamlingen.dk

www.nakskovlokalarkiv.dk