Matematikkonsulenternes blog

Blog

GeoGebraBøger i undervisningen

En mulighed i GeoGebras online resurser med mange anvendelser i matematikundervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På årets DMN (Danmarks Matematikvejleder Netværk) konference d. 01.09.2016 præsenterede Det Danske GeoGebra Institut GeoGebraBøger. Derfor vil jeg også fortælle lidt om det her. Jeg har vedhæftet en lille folder med et par hurtige fif til at komme i gang til dette blogindlæg.

GeoGebraBøger er blot en af de mange muligheder, der efterhånden er i GeoGebras online resurser.GeoGebraBøger er en mulighed for at samle GeoGebraMaterialer, som kan indeholde bl.a. tekst, billede, video, pdf, links og GeoGebrafiler. Teksten kan redigeres i en editor, som kan håndtere matematiske notationsformer, så man fx kan skrive brøker, potenser og rødder mv. korrekt.

Et GeoGebraMateriale eller arbejdsark kan man selv oprette fra bunden og fx lægge sin egen video og GeoGebrafil ind, samt stille en opgave til eleverne. Men man kan også bruge nogle af mange filer og materialer, der allerede ligger på GeoGebraMaterialerne - GeoGebraens svar på YouTube. Man kan oprette sig gratis som bruger, og man kan logge ind med de fleste gængse store tjenester som Google, Facebook osv.

GeoGebra-bloggen

Pædagogiske konsulenter ved Center for Undervisningsmidler UCL. Medlemmer af Det Danske GeoGebra Institut.

Bloggen fokuserer på inspiration til brug af GeoGebra i matematikundervisningen, men også på potentialer og faldgruber ved it-inddragelse i matematikfaget.

Et GeoGebraMateriale er et online arbejdsark som er interaktivt. Det giver nogle ret unikke muligheder for læreren, fordi GeoGebra er et matematikværktøj, og derfor kan kommunikere i matematiksprog.

Jeg vil kort ridse nogle af de anvendelsesmuligheder op, vi præsenterede på DMN-dagen.

Fra lærer til elev

Man kan som lærer samle gode materialer, man finder, eller man kan samle sine egne, som man så sender eleverne ind på via links. Disse links kan formidles fx i det LMS system man i forvejen bruger i undervisningen, eller man kan lave et kortlink til det.

Man kan fx have støttende filer eller arbejdsark til et undervisningsforløb, så alt, hvad man ville arbejde med i dynamisk geometri, det har man klargjort, og samlet i et kapitel i en GeogebraBog, så GeoGebraBogen på den måde blev et supplement til den analoge matematikbog i undervisningen.Det kunne også være, at man bare havde sin særlige lærer-GeoGebraBog, som var samlingen af skæve vinkler på ting i undervisningen, resurser og andet, som man bruger i alle sine klasser, men sender eleverne ind i forskellige kapitler på forskellige tidspunkter.

Elev til lærerEleven kan fx bruge en GeoGebraBog som et kladdehæfte, hvor han eller hun skriver og viser sin faglige forståelse af de begreber og fagord, der er centrale i et givet undervisningsforløb med GeoGebrafiler, billeder, video mm. Eleverne kan selv oprette GeoGebraBøger, og læreren kan se disse med links. Det er på baggrund af opgaver stillet af læreren, fx som et evalueringsloop i en faglig proces, hvor man gerne vil skabe rum for en refleksion over en faglig forståelse her og nu.

Portefølje

GeoGebraBøger kan også bruges som en porteføjle i undervisningen. Her kan vi lægge produkter, vi er særligt stolte af, eller produkter, vi har udvalgt fra faglige forløb mm. Det kan fx være at man i udskolingen arbejder med Folkeskolens Formelsamling, og har den som en porteføjle, hvor eleverne gradvist udbygger deres viden om de faglige begreber, der er i formelsamlingen ved at skrive tekst, indsætte billeder, videoer - enten deres egne, eller gode videoer, de har fundet på nettet osv. Her er et eksempel på en GeoGebraBog som Folkeskolens Formelsamling.

GeoGebraBogen er ikke komplet, men se fx et afsnit om negative tal, eller om lineære funktioner, hvor elever har indsat ting, de har fundet eller produceret, som støtte i at opbygge deres egen forståelse af begreberne.

Vær opmærksom på i den forbindelse, at der snart udkommer en ny formelsamling fra ministeriet.

Der er altså mange måder at bruge GeoGebraBøger i undervisningen på - lige fra at lave sit helt eget undervisningsmateriale til blot at bruge det, andre har lavet, for igen at lade det være elevernes arbejde.

Mange spørger, om det kan integreres i fx Min Uddannelse, MeBook mv. og man kan sige, at det jo er noget, som ligger på nettet, så det er blot at indsætte link. Det bedste er at se under deling i GeoGebraBogen, hvilke muligheder, der passer ind i det LMS-system man har.

Tre gode råd

Til slut har jeg tre gode råd, når man arbejder i GeoGebraBøger og GeoGebraMaterialer.

Det første gode råd er, at man skal huske at gemme. Man skal gemme de enkeltelementer, man redigerer i, fx tekst, geogebrafil osv. Og så skal man gemme det overordnede arbejdsark, man arbejder i. Og som på YouTube er der tre grader af synlighed nemlig, privat (ingen kan se), delt med link (dem som har linket kan se) og offentlig (alle kan se). Generelt er det måske rarest at bruge delt med link.

Det andet godt råd er, at hvis man vil arbejde med andres materialer, kan man uden at blinke bare linke til disse. Man kan også trække disse materialer ind i sit eget arbejdsark eller sin egen GeoGebraBog, ja man kan sågar kopiere andres GeoGebraBøger. Men man vil da opleve, at hvis den oprindelige bruger ændrer i sine ting, så ændres det også i de ting, man har tilknyttet det aktuelle materiale. Man kan derfor vælge at oprette kopier af andres ting, så man på den måde selv få ejerskab over dem, og dermed bevarer dem, som de er - eller faktisk lige kan justere i sproget mv. hvis man måtte ønske dette. Det er et lidt større arbejde, men jeg vurderer, at det er besværet værd i det lange løb.

Sidste gode råd i dette blogindlæg er, at man kan følge andre brugere på GeoGebraMaterialer. Så kan man følge med i, hvad disse brugere lægger ind på GeoGebraMaterialer. Jeg kunne fx anbefale at følge Markus Hohenwarter, som jo er ophavsmanden til GeoGebra, men også Bo Kristensen og Martin Thun Klausen, som spiller store roller i GeoGebra Instituttet herhjemme.

Hvis nogle af jer har lyst til at dele jeres erfaringer med, hvordan I bruger GeoGebraBøger i undervisningen, er I meget velkomne til at skrive til os i Det Danske GeoGebra Insitut. Vi vil meget gerne høre fra jer.