Matematikkonsulenternes blog

Blog

GeoGebraMesterSKAB 2019 - de tre vindere er fundet

Det fjerde GeoGebraMesterSKAB med fokus på det æstetiske og kreative i matematikundervisningen er netop afsluttet.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vinderne af årets GeoGebraMesterSKAB er nu fundet. Tillykke til:

  • Indskoling - Karups skole, rødgul hold
    • Tema: Årets gang    
  • Mellemtrin - Lilleskolen Odense, Gaia (5. klasse)
    • Temaer: Solnedgange, tesselationer og pastelfarver  
  • Udskoling - Alminde-Viuf Fællesskole, 8.b
    • Tema: Cirkulære udtryk

Indskoling:

GeoGebra-bloggen

Pædagogiske konsulenter ved Center for Undervisningsmidler UCL. Medlemmer af Det Danske GeoGebra Institut.

Bloggen fokuserer på inspiration til brug af GeoGebra i matematikundervisningen, men også på potentialer og faldgruber ved it-inddragelse i matematikfaget.

Mellemtrin:

Udskoling:

Tanker fra arrangørerne om årets konkurrence

Det Danske GeoGebra Institut har endnu engang afholdt GeoGebraMesterSKAB. Som navnet antyder, er der fokus på det skabende, og der er lagt op til at arbejde med fokus på æstetik, kreativitet og designprocesser. Konkurrencen er primært tænkt som en håndsrækning til matematiklærerne derude, da disse dimensioner kan være svære at tænke ind i et fag som matematik, der ikke traditionelt associeres med den form for aktivitet. Vi har igen i år valgt et konkurrenceformat for at lave en event ud af det og dermed få fokus på temaet. Vi overvejer dog, om man fremadrettet kan vælge et andet format fx i form af online udstillinger og “fernisering”, hvor det ikke er nogle få produkter, der skal fremhæves, men man i stedet bruger de digitale muligheder for i fællesskab at vise, hvad vi kan med matematikken, når vi tænker det æstestiske og kunsten ind. 

De tidligere år har klasserne skulle udvælge ét fælles produkt, som klassen ville sende ind. Det kunne dog godt lægge op til intern konkurrence mellem eleverne i klasserne, og at de fagligt toneangivende elevers produkt blev valgt. Vi valgte derfor i år en collage som produkt, og et af kriterierne var, at alle klassens elever skulle være involveret i et delprodukt på collagen. På den måde fik alle elevers bidrag værdi for det samlede produkt. 

Årets deltagere

Vi modtog i år 53 produkter fordelt på 4 fra indskolingen, 19 fra mellemtrinnet og 30 fra udskolingen.

Produkterne var meget forskelligeartede men generelt af rigtig høj kvalitet. Der sker virkelig noget, når elever får lov til på den måde at slippe kreativiteten løs og lege med æstetiske udtryk inden for matematikkens rammer. 

Når alle produkterne er af høj kvalitet, er det svært at udpege én vinder fra hver afdeling, og begrundelserne, når de grundlæggende kriterier er opfyldt, kommer ofte til at handle om præferencer og mavefornemmelser. Der var derfor flere mulige vindere i hver kategori, men vi synes alligevel, vi fandt tre, der skilte sig ud fra de andre. 

Du kan læse mere om vores begrundelser på linket her, hvor vi også har samlet resten af klassernes produkter.   

Igen i år skal lyde en stor tak til de klasser og lærere, der havde lyst til at lege med. Vi vender tilbage igen næste år, så vi igen kan få sat fokus på mangfoldigheden i matematikfaget.  

Alle beskrivelser og undervisningsmaterialer fra de forskellige år kan findes på geogebramesterskab.dk.