Matematikkonsulenternes blog

Blog

GeoGebraMesterSKAB 2019

Her er materiale til at arbejde kreativt og SKABende med matematik i undervisningen på alle klassetrin.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nu er det nye skoleår godt i gang, og jeg vil lige minde jer om, at der vanen tro kører GeoGebra MesterSKAB fra skoleårets start frem til efterårsferien.

Der er igen i år tre konkurrencer inden for samme tema. En konkurrence til hvert trinforløb i skolen, indskoling, mellemtrin og udskoling.

Traditionen i GeoGebra MesterSKABet er, at eleverne skal være kreative og SKABende med GeoGebra, og der er som altid fokus på at få skabt et fælles produkt, som rummer en masse matematik.

GeoGebra-bloggen

Pædagogiske konsulenter ved Center for Undervisningsmidler UCL. Medlemmer af Det Danske GeoGebra Institut.

Bloggen fokuserer på inspiration til brug af GeoGebra i matematikundervisningen, men også på potentialer og faldgruber ved it-inddragelse i matematikfaget.

I år skal klasserne producere en matematikcollage, inspireret af fænomenet Math Art Walls. Collagen skal bestå af forskellige delprodukter fra eleverne under overskriften ”Mønstre i matematik”.

De overordnede kriterier for en klasses produkt er:

  • Klassen skal fremstille en fælles matematikcollage i 3:2 eller 4:3 format (kan roteres), som senere kan produceres på en planche.
  • Collagen skal bestå af en masse mindre produkter/billeder lavet i GeoGebra.
  • Klassen skal udvælge et tema om matematiske mønstre, som alle i klassen skal fremstille mønstre til. Temaet skal være tydeligt på alle dele af collagen.
  • Alle elever i klassen skal være involveret i et af delprodukterne i collagen.
  • Originalitet er et plus. Man bør forsøge at redesigne nogle af mønstrene i inspirationsmaterialet, hvis man vælger at bruge dem.
  • Deadline er fredag i uge 41 op til efterårsferien.

Hver klasse, som ønsker at deltage skal aflevere et produkt som består af flg.

  1. et billede (foto) af klassens matematikcollage
  2. en video, som forklarer de valg, klassen har truffet om tema, opsætning, matematik mm. Videoen må højst vare 1 minut.
  3. en GeoGebraBog på GeoGebra.org, hvor alle de enkelte GeoGebrafiler uploades sammen med foto og video. (Se et eksempel 
  4. læreren skal udfylde tilmeldingsformularen.

Der er som vanligt udarbejdet undervisningsmateriale til GeoGebraMesterSKABET, som I kan finde på ggbmesterskab.dk

Under Undervisningsmaterialer finder I til hver konkurrence et tilhørende undervisningsmateriale.

Der er lærertips til, hvordan man kan arbejde med materialet.

Og i år har vi også gjort en del ud af at give jer materialer til at arbejde med feedback i klasserne. Når eleverne skal give hinanden feedback på deres produkter, er det noget, de skal lære. Dels det at give feedback men også at modtage feedback fra andre. Der ligger små øvelser I kan bruge for at klæde eleverne på til det at give feedback, og til at blive klogere på, hvad brugbar feedback er, og hvad brugbar feedback ikke er. I kan også finde en plakat til ophæng med illustration af, hvad brugbar feedback skal for den enkelte.

Vi glæder os til at se jeres mange produkter og ønsker jer god arbejdslyst i det igangværende skoleår, og ikke mindst med årets GeoGebraMesterSKAB.