Religionslærerforeningen

Blog

Revision af læreruddannelsen

Hvem har mon mest praktik behov?

Publiceret Senest opdateret

John Rydahl

John Rydahl er formand for Religionslærerforeningen og skriver om emner, der vedrører religionsundervisningen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der pågår som bekendt nok engang overvejelser over revision af læreruddannelsen, og igen er et af de tema, der drøftes, de studerendes praktik. Men måske er det slet ikke de studerende men underviserne på læreruddanenlsen, der har det største behov for praktik?

Lærerens kernemetier er jo fagdidaktikken, som alene ved sit sammesatte navn antyder problematikken, fordi kun en mindre gruppe af underviserne på læreruddannelsen mestre begge discipliner. Der undervises sikkert upåklageligt i såvel pædagogik som didaktik og i alle skolefagene, men selv om didaktikken med årene er blevet skrevet ind i alle undervisningsfagene, er det i hovedsagen overladt til de studerende selv at udvikle den fagdidaktiske kompetence, når de bliver ansat som lærere, fordi underviserne på læreruddannelserne typisk ikke har været i grundskolen, siden de selv gik der og kun yderst sjældent har stået med ansvaret for undervisning af børn.

Enkelte undervisere på læreruddannelserne holder den principielle fane højt og har kombineret deres job i læreruddannelsen med et job i grundskolen. Derved opbygger de de såvel en viden om den institution, der uddanner til som en erfaring med at håndtere de fagdidaktiske problemer i praksis.

Skal man for alvor ændre og forbedre læreruddannelsen var det måske ved at tilføje en obligatorisk kombinationsbeskæftigelse, så alle undervisere på læreruddannelsen skal have en vis del af deres ansættelse som undervisere i grundskolen. Det kan så modsvares af, at nogle grundskolelærere trækkes ind til dækning af dele af undervisningen på læreruddannelsen. Begge dele vil give et tættere kontakt mellem de to institutioner til glæde for de studerendes uddannelse.