Blog

Lancering af anbefalinger til revitalisering af skolens religionsundervisning

Publiceret Senest opdateret

Tilbage i juni 2019 nåede tidl. undervisningsminister Merete Riisager lige inden valgudskrivelsen at nedsætte en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde anbefalinger til en revitalisering af skolens religionsundervisning. Motivet bag arbejdsgruppens nedsættelse var efter sigende, at ministeren havde en opfattelse af, at mange af de såkaldte små fag - især Kristendomskundskab - ikke havde fået tilstrækkelig opmærksomhed på den uddannelsespolitiske dagsorden.

Valget resulterede i et magtskifte og Riisager blev som bekendt erstattet af Pernille Rosenkrantz-Theil, som imidlertid ikke fandt den nedsatte arbejdsgruppe relevant, hvorfor hun nedlagde den, inden den var kommet i gang med arbejdet.

Det var der på daværende tidspunkt flere, der beklagede, og på Samfondens initiativ er arbejdet siden blevet gennemført på de oprindelige vilkår - herunder inden for det af Merete Riisager angivne kommissorium men desværre uden ministeriets deltagelse.

Lanceringen af anbefalingerne blev imidlertid forsinket af endnu et folketingsvalg sidste efterår, men nu hvor alle ordførerskaber er på plads og regeringen har fundet sit leje har Jakob Mark fra SF indvilget i at være vært for en lancering af anbefalingerne, som primært har til hensigt at igangsætte en grundlæggende debat om religionsfagets rolle i skolens samlede undervisning på Christiansborg og i medierne samt ude i kommunerne, på lærerværelserne og i læreruddannelsen

Lanceringen foregår tirsdag d. 19. september kl. 10 - 13 i Proviantsalen på Christiansborg og alle er velkomne.

John Rydahl

John Rydahl er formand for Religionslærerforeningen og skriver om emner, der vedrører religionsundervisningen.

 Program for lanceringen:

10:00: Velkomst 

10:05: Præsentation af anbefalingerne v. formanden for rådgivningsgruppen, Forstander Marie Mørks Skole: Henrik Christensen 

10:30: Den generelle kommentar v. tidligere fagkonsulent og fungerende formand for Det Pædagogiske Selskab: Asger Hermansen 

10:50: Kommentaren til det med den åndelige udvikling v. Psykolog, ph.d. Dorte Toudal Viftrup, Forskningsenheden for Almen Praksis v. Syddansk Universitet 

11:10: Kommentaren til det med det interkulturelle v. Lærer ved Odense Privatskole Fatmana Yurttas. 

11:30: Pause 

11:50: Paneldebat med salen og spørgsmål fra journalisterne 

13:00: Farvel og tak samt fortsat god debat