Forberedelse til prøven i idræt på Kirke Såby Skole.

Prøven har været med til at skabe en klar læringsretning for idrætsfaget

Afskaffelsen af afgangsprøven i idræt kan åbne døren for nye tilgange til undervisningen og sætte fokus på elevernes individuelle udvikling og trivsel. Men vi må også tage højde for de udfordringer, der følger med. Uden en standardiseret prøve kan bekymringer om evalueringens validitet og objektivitet opstå.

Publiceret Senest opdateret

Som idrætslærer og forkvinde for Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg er jeg dybt engageret i debatten om afskaffelsen af afgangsprøven i idræt, da diskussionen rører ved hjertet af idrætsfagets status og skaber nye horisonter for vores fag.

Jeg er glad for prøven i idræt, som har skabt en klar læringsretning for idrætsfaget de senere år. Det må ikke gå tabt, når der ikke længere er en afgangsprøve. Selvfølgelig er idræt et praktisk orienteret aktivitetsfag, men det er også et lærings- og dannelsesfag med tydelige mål inden for de kropslige og sociale dimensioner. Det har prøven været med til at sikre.

Mange idrætslærere er bekymrede for, at afskaffelsen af afgangsprøven vil true idrætsfagets status og anerkendelse i skolen. Det handler ikke for alt i verden om at beholde en afgangsprøve, det er mere et udtryk for en dyb bekymring for, at idrætsundervisningen risikerer at blive nedprioriteret eller miste sin legitimitet som en værdifuld del af elevernes dannelse og uddannelse.

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

Nye muligheder - og udfordringer

Afskaffelsen af afgangsprøven kan åbne døren for nye tilgange til undervisningen og sætte fokus på elevernes individuelle udvikling og trivsel. Men vi må også tage højde for de udfordringer, der følger med. Uden en standardiseret prøve kan bekymringer om evalueringens validitet og objektivitet opstå. Mange kollegaer spørger: "Hvordan sikrer vi, at elevernes færdigheder og viden inden for idrætsfaget fortsat bliver prioriteret?”

Styrket praksis og faglighed i idrætsundervisningen er af stor betydning i dagens samfund, hvor fysisk inaktivitet, mistrivsel blandt børn og stigende sundhedsproblemer udgør en stadig større udfordring. Skoleidrætten er ikke blot fysisk aktivitet; det er en platform for læring, trivsel, personlig og social udvikling for eleverne. Det er helt afgørende, at vi, prøve eller ej, aktivt arbejder på at bevare og styrke idrætsfagets position gennem initiativer, der fremmer fagets betydning og relevans. Jeg vil især slå et slag for et forsat fokus på uddannende idrætslærere og investering i kompetenceudvikling for at sikre, at lærerne er godt rustet til at undervise i en bred vifte af idrætsaktiviteter og kan evaluere elevernes præstationer på en retfærdig og objektiv måde.

Nu kigger vi endnu en gang ud i horisonten på en ny skolevirkelighed, denne gang uden en afgangsprøve i idræt. Om det er godt eller skidt må tiden vise. For mig er det afgørende, at vi bevarer vores fokus på læring, trivsel og udvikling i et inkluderende og motiverende idrætsmiljø – det er vel i bund og grund det, vi idrætslærere står for, uanset hvordan horisonten ser ud.