Blog

Coronabriller giver nyt syn på idrætsundervisningen

"Det er ikke nødvendigvis negativt at få nye briller og dermed et nyt syn på egen praksis. Der er mange kreative og dygtige idrætslærere, som stoler på deres sunde fornuft, og helt sikkert allerede tænker i løsninger og muligheder, og dermed er med til at videreudvikle faget," lyder et af budskaberne i dette indlæg fra Dansk Skoleidræts faglige udvalg.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skrevet af Malene Vissing Tønder og Preben Hansen fra Dansk Skoleidræt faglige udvalg.

Corona er blevet en uundgåelig del af alles hverdag. De fleste har indset, at det er et element, som vi ikke kan slippe udenom, og derfor er nødt til at arbejde omkring, når vi tilrettelægger og gennemfører vores idrætsundervisning. Vi spritter af som aldrig før, og den gode hygiejne og afstanden er blevet en væsentlig del af alles hverdag.

Undervisningsministeriets portal EMU Respons er for nyligt blevet opdateret med følgende retningslinjer i forhold til idræt i folkeskolen:

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

 • Elevernes faste gruppering skal være udgangspunktet for alle aktiviteter i skolen/institutionen eller SFO'en. Grupperingen bør typisk udgøre op til maksimalt 25-30 elever/kursister og bør primært undervises i samme lokale.
 • Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Nyt syn på egen praksis

Der er helt sikkert mange idrætslærere, som alligevel sidder med en masse spørgsmål omkring den nye tilgang til idrætsundervisningen. Dansk Skoleidræts faglige udvalg vil i den forbindelse gerne slå et slag for, at vi alle forsøger at se faget med nye briller.

Det er ikke nødvendigvis negativt at få nye briller og dermed et nyt syn på egen praksis. Der er mange kreative og dygtige idrætslærere, som stoler på deres sunde fornuft, og helt sikkert allerede tænker i løsninger og muligheder, og dermed er med til at videreudvikle faget.

Lærerne har lokalt forskellige muligheder og vilkår, når det kommer til at skabe en god idrætsundervisning under corona. Her er det alfa og omega, at vi som undervisere husker på, at coronaudfordringen ikke er et umuligt benspænd.

Når vi er tvunget til at evaluere egen praksis, giver det en unik mulighed for at få et nyt syn på faget og dets muligheder. De faglige debatter, udfordringer og diskussionerne herom vil dermed være med til at løfte ikke alene os som undervisere, men også selve faget og undervisningen deri.

Elever skal tage ansvar i idræt

Idræt er enormt vigtigt i elevernes bevægelsesliv. Det er gennem den kropslige dannelse, bevægelsen og mødet med andre, at vi lærer, ikke bare os selv at kende, men også andre. Som det så smukt står beskrevet i idrætsfaget formål (stk. 3):

”I faget skal eleverne udvikle forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i forpligtende fællesskaber”

Idrætsfaget har netop i denne coronatid en vigtig egenskab i, at eleverne skal tage ansvar i forhold til dem selv og hinanden. Derfor er det vigtigt, at vi som idrætslærere gør alt, hvad vi kan for at blive ved med at lykkes med at skabe god idrætsundervisning.

Hos nogle føles de nye briller måske ikke helt godt endnu; måske klemmer de, eller man har måske ikke fået dem pudset. Her er der heldigvis også hjælp at hente. Dansk Skoleidræt har ikke alene samlet coronavenlige aktiviteter til idrætsundervisningen, her er også samlet gode råd til, hvordan man kan navigere og gennemføre idrætsundervisning med helt nye coronabriller.

Praktiske tips til afvikling af idræt under corona:

 • Alle afspritter/vasker hænder som minimum inden undervisning og ved skift mellem lokaler.
 • Afstandskravet på hhv. 1 meter (og 2 meter ved fysisk anstrengelse) overholdes, hvor det er muligt.
 • Elevernes faste gruppering skal være udgangspunktet for alle aktiviteter i skolen/institutionen eller SFO'en. Grupperingen bør typisk udgøre op til maksimalt 25-30 elever/kursister og bør primært undervises i samme lokale.
 • Benyttede rekvisitter/redskaber sprittes så vidt muligt af efter undervisningen.
 • Rekvisitter som ikke kan afsprittes kan evt. komme i karantæne i 48 timer.
 • Ryk gerne rundt på aktiviteterne i årsplanen, så idrætsgrene med tæt kontakt kommer senere på sæson.
 • Forlæng udendørssæsonen.
 • Vær ekstra omhyggelig med hygiejnen ved modtagning i redskabsaktiviteter.
 • Vær særlig opmærksom på og tag særlige hensyn til børn som er særligt udsatte.
 • Stol på din egen sunde fornuft.
 • Lad evt. en klasse gå tidligere i bad end de andre - og skift næste gang, og husk afstand i badet.
 • Lad den ene klasse have udelukkende teori - og skift næste gang.

Måske er det ikke så store ændringer, der skal til, for at faget alligevel kan fungere godt. Det kunne f.eks. være gennem et øget fokus på holddeling, gruppeopgaver, en forlængelse af udeperioden, en periodevis opdeling af teori og praksis eller brugen af digitaliserede læremidler.

Savner du mere konkrete ideer til, hvordan det kunne se ud, vil fagligt udvalg gerne slå et slag for Dansk Skoleidræts hjemmeside, hvor du kan hente konkret inspiration til din idrætsundervisning i coronatiden.