Lærerstuderende på Professionshøjskolen Absalon.

Idrætsfaget på den nye læreruddannelse - et perspektiv fra en studerende og en underviser

Der er både fordele og ulemper ved den måde, idrætsfaget er skruet sammen på i den nye læreruddannelse. Det tættere samarbejde med skolerne er et lovende tiltag.

Publiceret Senest opdateret

Som studerende og underviser ser vi mange positive ting i den nye læreruddannelse. 

Ligesom i de andre undervisningsfag bliver idræt ét langt forløb. Det giver mere ro og bedre muligheder for at skabe sammenhæng mellem forskellige indholdsområder, ligesom idrætsholdene bliver mere faste, hvor flere studerende er med fra start til slut. 

I de fleste tilfælde vil det også være den eller de samme undervisere gennem hele forløbet. Alt dette vil fremme nærhed og socialt fællesskab, som er så vigtigt på læreruddannelsen. I den nye læreruddannelse har de enkelte uddannelsessteder desuden større frihed til selv at sætte deres eget præg på fagene. Det kan give et øget fokus på udeliv eller andre aspekter af idrætsfaget.

- Som studerende giver dette mulighed for at vælge efter interesse, alt efter hvilket sted i landet, man vil studere til lærer.

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

- Som underviser giver det mulighed for at tone faget fx i forhold til lokale kompetencer eller regionale geografiske behov.

Der er derudover en klart formuleret målsætning, at der skal være et tættere samarbejde med skolerne. Dette vil betyde flere klasser på besøg i undervisningen og mere samarbejde med lærerne ude på skolerne.

- Som studerende er det en af de vigtigste ting på den nye uddannelse. Når vi skal ud i ”virkeligheden” som lærere, så er det vigtigt med en god indsigt i, hvordan det fungerer ude på skolerne. Det er dog også vigtigt, at underviserne har et blik for, hvornår der kommer klasser på besøg, så det hænger sammen med forløbene, man er i gang med, og ikke bare bliver smidt ind ”fordi man skal”.

- Som underviser vil jeg gerne have flere klasser på besøg. Det giver altid gode erfaringer, når vi gør det. Men vi ser også frem til at kunne trække lidt på lokale læreres store erfaring og evt. specifikke kompetencer. Jeg har været så heldig, at en af vores dygtige lokale idrætslærere allerede har sagt ja til at besøge os.

Risiko for at blive ”ugens gæst” i praktikken 

Praktikken kommer til at blive udformet forskelligt, alt efter hvilket sted man tager sin uddannelse. Fx vil nogle uddannelser lave otte ugers praktik med fire dage på skolen og én dag hjemme på uddannelsen. Her bliver der mulighed for at evaluere praktikkens oplevelser med sine medstuderende, samt med input fra underviser og medstuderende at udvikle den kommende uges undervisning på skolen.

- Som studerende ser jeg i den nye praktik en risiko for, at man kan blive ugens gæst, og derfor er det vigtigt at have in mente, at det hele opbygges med et godt samarbejde mellem skolerne og uddannelsesstedet. Herudover er det en kæmpe fordel som studerende at kunne vende med sit hold af medstuderende og undervisere, hvad der er sket i praktikken, i stedet for det kun er den gruppe, man er ude i praktikken med. Her ser jeg store muligheder for udvikling af egen lærergerning.

- Som underviser ser jeg frem til at møde de studerende ugentligt og sætte deres indbyrdes erfaringer i spil som en del af undervisningen. Men jeg kan også være nervøs for, om det skaber mere travlhed, der kan påvirke fremmødet.

Selve idrætsfaget får nu 5 ECTS-point mere, hvilket grundlæggende er positivt. Men samtidig skal vi sige farvel til specialiseringsmoduler, vi har på den gamle uddannelse. På flere uddannelsessteder har der været gode og relevante monofaglige og tværfaglige moduler på 10 ECTS, som mange idrætsstuderende har taget, og dette er desværre ikke længere muligt.

- Som studerende ser jeg det som et kæmpe plus, at man kan lave et mere flydende uddannelsesforløb. Dog er det trist, at der ikke er specialiseringsmoduler, hvor man kan skærpe sin lærerfaglighed.

- Som underviser er jeg lidt ambivalent. Grundlæggende er jeg glad for, hvis uddannelsen bliver et lidt mindre puslespil, men vi kommer helt sikkert til at savne specialiseringsmodulerne, som gav de studerende mulighed for at dygtiggøre sig inden for et mindre område. Det har altid været en fornøjelse at have specialiseringsmoduler.

Eneste undtagelse i forhold til specialiseringsmoduler er svømning, som har fået lov til at bestå. Dog skåret ned til 5 ECTS, hvilket er halvt så mange som tidligere. Derfor bliver det en udfordring at lave en svømmelæreruddannelse der hænger sammen med samme kvalitet som nu.

- Som studerende finder jeg dette meget ærgerligt. Jeg har selv taget svømmelæreruddannelse på den gamle studieordning, og det har givet mig et indblik i, at det er en stor udfordring at være svømmelærer på en folkeskole. Det er derfor vigtigt at have den rette uddannelse til det.

- Som underviser på svømmelæreruddannelsen er jeg glad for, at vi stadig kan udbyde den, men det bliver svært at finde en struktur, der kan få de studerende godt i mål. Jeg frygter, at flere vil dumpe de meget konkrete prøver som indgår i svømmeuddannelsen.

Summa summarum:

Når jeg som studerende ser den nye læreruddannelse, ser jeg overordnet positivt på den og glæder mig til at samarbejde med de kommende studerende.

Som underviser glæder jeg mig også til den nye læreruddannelse og ser især frem til ét langstrakt forløb, der kan sammensættes efter behov og fleksibelt kan tilpasses nye behov og tendenser i tiden.