Blog

Styrk idrætsfaget

Fysisk aktivitet har fået et løft i skolen i kraft af de 45 minutters daglig bevægelse. Men det er vigtigt, at man fortsat husker idrætsfaget og prioriterer at videreuddanne og inspirere idrætslærerne i deres arbejde. Ikke mindst nu hvor faget også er blevet prøvefag.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Så er det nye skoleår skudt i gang. Et skoleår hvor mange idrætslærere nu har vigtige erfaringer fra prøven i idræt med i rygsækken - men hvor flere også stadig føler sig lidt ude på dybt vand. Det er de tilbagemeldinger, vi får i ”Kroppen i Skolen” fra idrætslærere landet over. Desuden efterlyser de inspiration til en rød tråd gennem idrætsundervisningen fra 0. til 9.klasse. En rød tråd der både skaber den rette progression og sikrer, at det, eleverne bliver præsenteret for igennem deres idrætsundervisning, i sidste ende også er brugbar i en afsluttende prøve.

”Kroppen i Skolen” er et samarbejde mellem DGI, DIF og Dansk Skoleidræt, hvor vi løbende arbejder for at give landets idrætslærere inspiration til arbejdet inden for idrætsfaget. For selvom fysisk aktivitet har fået et boost i kraft af de 45 minutters daglig bevægelse, så er det vigtigt, at man fortsat husker idrætsfaget og prioriterer at inspirere idrætslærerne i deres arbejde. Ikke mindst nu hvor faget også er blevet prøvefag og idrætslærerne skal se sig selv i en ny rolle.

I ”Kroppen i Skolen” glæder vi os sammen med idrætslærerne over den højere status, som prøven har givet idrætsfaget. Samtidig kan det også for den enkelte lærer give følelsen af, at undervisningen frem mod prøven bliver målt og vejet på en helt ny måde af både elever, ledelse og forældre. Hvordan inddrager man bedst teori, forskellig litteratur og IT i undervisningen? Hvordan tilrettelægger man tematiserede undervisningsforløb i overbygningen? Og hvordan kan afgangsprøven helt konkret afvikles?

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

Derfor har Kroppen i Skolen lavet et tilbud for idrætslærerne, uanset om man har idræt i indskoling, mellemtrin eller udskoling, i form af en inspirationsdag. En er placeret i Østdanmark (Idrættens Hus i Brøndby) og en i Vestdanmark (Sportscenter Herning) - begge dage har samme program. Her får man som idrætslærer bl.a. mulighed for at blive klogere på afgangsprøven i en af programmets tre workshops. Vi stiller også skarpt på temaet ”aktivitetsudvikling” med konkrete værktøjer til at udvikle og forandre den sædvanlige praksis i din undervisning.

Læs mere om inspirationsdagene