Blog

Idræt og bevægelse skaber motivation i en monoton nødundervisning

Dansk Skoleidræt og Danske Skoleelever slår et slag for at opprioritere idræt og bevægelse hjemme bag skærmene. Det vil bidrage med øget motivation, variation og trivsel.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skrevet af Esther Vyff Petersen, formand for Danske Skoleelever, og Annette Borch, projektleder i Dansk Skoleidræt.

Vi er i Corona-pandemiens 10. måned, og har omtrent lige så længe - i større eller mindre omfang - opereret med et nyt begreb i skolen ”nødundervisning”. Et begreb, der klinger af og giver associationer til forhold vi normalt forbinder med undtagelsestilstande, nødhjælp eller nødstedte i brændpunkter. Men det er reelt nok, at begrebet ryger i den kategori, for vi befinder os faktuelt i en sundhedskrise og undtagelsestid.

Spørgsmålet er blot - hvis vi ser isoleret på skolen - hvor nødstedte de yngste elever er bag deres skærme i den virtuelle nødundervisning? Og hvor brændende en platform, sundhedstilstanden er hjemme på teenageværelset?!  

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

I formålet for folkeskolen står der, at skolen skal give eleverne kundskab og færdigheder, der… fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Trods pandemi og nødundervisning – er formålet fortsat gældende, og bør netop i denne tid i endnu højere grad efterstræbes, fremhæves og opprioriteres.

De praktisk-musiske fag er altid garant for kvaliteter, der bidrager til elevernes alsidige udvikling, ligesom fagene skaber afveksling og kan være til inspiration i en skoledag med tradition for stillesiddende undervisning - også selvom mange lykkes med bevægelse i undervisningen.

Husk idræt og bevægelse i nødundervisningen

Dansk Skoleidræt og Danske Skoleelever vil gerne slå et slag for at opprioritere idræt og bevægelse i nødundervisningen og indtænke det i fagene. Det vil bidrage med øget motivation, variation, trivsel og give både de yngste og ældste elever variation i en ellers monoton og stillesiddende nødundervisning.

Elever er forskellige og har forskellige behov og talenter - pandemi eller ej. Nogle forliger sig og tilpasser sig let de ændrede vilkår, mens andre i højere grad lider under nedlukningen, som gør tilværelsen isoleret, ensom og langt mere stillesiddende. Hvis vi skal tilgodese alle elevers læring og alsidige udvikling samt opretholde et meningsfyldt undervisningsmiljø, hvor alle elever profiterer, må alle skolens fag være repræsenteret i nødundervisningen – og i høj grad de fag, som skaber motivation, alsidighed og variation. 

Under forårets nødundervisning påpegede formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Regitze Flannov, at ”alle i denne nødsituation må koncentrere sig om det muliges kunst. Der skal undervises så godt, det er muligt, og så godt, som det giver mening. Jeg hører ministeren mundtligt bakke op om, at lærerne skal bruge det, som jeg kalder cirkulæret for sund fornuft"

Ud over at begrebet nødundervisning helt formelt dækker over, ”at skolerne i videst muligt omfang skal tilbyde nødundervisning i overensstemmelse med uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål”, - hvilket netop betoner alle fags berettigelse i en nødundervisning, så må cirkulæret for sund fornuft, som Regitze Flannov henviser til, være, at eleverne opnår mere og kvalificeret bevægelse og idræt i nødundervisningen.

At tilføre nødundervisningen elementer fra idræt og bevægelse til at skabe afveksling og fremme motivation i en monoton nødundervisning, vil øge trivslen hjemme på teenageværelset og bag skærmene. Dette må være den meningsfyldte og afvekslende undervisning i en nødsituation og i en nødundervisning.

Respekt for det muliges kunst

Danske Skoleelever og Dansk Skoleidræt anerkender at idrætsfaget selvfølgelig ikke kan udfolde sit fulde potentiale hjemme på børneværelset. Men med kvalificerede elementer fra faget, kan der bidrages positivt til et berigende og meningsfyldt (nød)undervisningsmiljø til glæde for alle elever, der lige nu fortsat ser frem til et forår med en tilværelse præget af isolation og stillesiddende vilkår.

Denne appel - om en opprioriteret indsats med mere og kvalificeret idræt og bevægelse i nødundervisningen - er en appel som naturligvis er med største respekt for det muliges kunst. Det indlysende og den sunde fornuft er ikke nødvendigvis det nemmeste at praktisere, men udfordringen er nødvendig og vigtig.

Dansk Skoleidræt har udgivet en række forslag til corona-venlige idrætsaktiviteter, spil og forløb, som kan bruges i fjernundervisningen. Læs mere på www.skoleidraet.dk