Blog

Husk skoleidrætten i forhandlingerne

Dansk Skoleidræt følger naturligvis med stor spænding de aktuelle folkeskoleforhandlinger, og i den forbindelse vil vi gerne komme med et par indspark:

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lyt til forskning og erfaringer!

Dansk Skoleidræt opfordrer til, at idrætsfaget og daglig fysisk bevægelse prioriteres i et nyt folkeskoleforlig.  Efter konsensuskonferencen i 2011 kan der ikke længere være tvivl om, at daglig fysisk aktivitet har effekt på både indlæring, sundhed og trivsel. Her blev det fx slået fast, at elevernes akademiske kompetencer ikke forringes af, at tiden til mere fysisk aktivitet tages fra de boglige fag - faktisk tværtimod. Det konkluderes endda, at mindre tid til fysisk aktivitet IKKE øger de akademiske kompetencer, men det kan til gengæld medføre en øget risiko for senere i livet at udvikle livsstilssygdomme.

Vi har naturligvis fulgt debatten om aktivitetstimer/aktivitetstid og havde her set et godt supplement til det, der i forvejen foregår på mange skoler. Vi er af den opfattelse, at der allerede findes muligheder for, at skolerne kan prioritere bevægelse før, under og efter den normale skoledag - bl.a. gennem vore egne aktiviteter: Gåbusser, Legepatruljer, Sæt Skolen i Bevægelse, Skolesport m.m.

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

Dansk Skoleidræt opfordrer til, at der lyttes til såvel forskning som erfaringer, der viser betydningen af daglig fysisk aktivitet. Skolernes muligheder for at tilbyde deres elever daglig fysisk aktivitet skal forbedres. Det kan ske ved en opprioritering af idrætsfaget - eller ved at der sikres tid til at inkludere (mere) fysisk aktivitet i skolens normale hverdag.

Idrætslærerne er en vigtig ressource

Vi skal naturligvis være de første til at hilse flere idrætstimer velkommen - om end det kan betyde strukturelle udfordringer for mange skoler. Bl.a. bare at have lokaler nok til flere timer - og tilstrækkeligt med uddannede og engagerede idrætslærere. Vi er imidlertid af den mening, at landets idrætslærere vil kunne medvirke til at løfte opgaven med øget fysisk aktivitet i skoledagen. Både gennem den egentlige idrætsundervisning og ved at vejlede og inspirere deres kolleger til at integrere mere bevægelse i hele skoledagen.

Politiske signaler og initiativer vil være af stor betydning for skolernes prioritering af idræt og daglig fysisk aktivitet. Dansk Skoleidræt opfordrer derfor partiernes forhandlere til at sende disse signaler og tage de nødvendige initiativer ved de aktuelle folkeskoleforhandlinger.