Blog

Bevægende undervisning

”Baller til stol”-undervisning, lidt ud i grupper, tilbage ”på den flade” i klassen og snakke om gruppens svar. Mange elever vil nikke genkendende til dette mønster fra en gennemsnitlig skoledag. Men hvorfor ikke tage en beslutning om at bevæge undervisningen i en ny og mere aktiv retning?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er almindelig kendt, at børn skal bevæge sig og have pulsen op mindst en time hver dag. Men når børnene tilbringer så stor en del af deres vågne tid i skolen, så er det vigtigt, at de også får mulighed for at være aktive i løbet af skoledagen. Ikke kun i idrætstimerne, men også i frikvartererne, i de boglige fag - eller i løbet af den ”aktivitetstid”, som regeringen lægger op til. Og der er rigtig god grund til at se på, hvordan der kan komme mere bevægelse ind i skoledagen. Forskning viser nemlig, at når fysisk aktivitet integreres i den boglige undervisning, så er det ikke kun godt for elevernes sundhed - de lærer også bedre.

Flere forskere peger ligefrem på, at jo flere forskellige sanser og jo mere krop, man kan få ind i undervisningen, jo bedre både forstår og husker man. Det betyder fx, at når eleverne skal lære tabeller i matematik, så lærer de det nemmere, hvis de både skal sige tallene højt, kan se dem skrevet på jorden og så også skal omsætte deres viden om matematikken til noget motorisk ved at bruge kroppen til at hoppe fra tal til tal. Ligeså gælder det, når børn skal lære at læse og skrive. Her skal de gå fra at arbejde med afkodning af bogstavernes betydning i venstre hjernehalvdel til at koble dem sammen til hele ord og sætninger, hvilket sker i højre hjernehalvdel. Det arbejde, der foregår på tværs af hjernebjælken, er det samme, der sker, når børn træner krydsbevægelser ved at klatre i træer, stå på langrendsski, svømme osv. Derfor har en god motorik og evnen til at koordinere højre og venstre del af kroppen stor betydning for evnen til at lære at læse og skrive.Den betydning, en aktiv undervisning har for både elevernes sundhed, indlæring og trivsel, er baggrunden for Dansk Skoleidræts og Nordea-fondens kampagne Sæt Skolen i Bevægelse, som skal inspirere lærere til at lave aktiv undervisning med eleverne. Sæt Skolen i Bevægelse er målrettet alle lærere og tilbyder bl.a. over 100 gratis øvelser og film til en lang række fag på www.sætskolenibevægelse.dk

Øvelserne er lige til at bruge i undervisningen. De er alle forankret i Fælles Mål for de pågældende fag, de kræver ikke dyre materialer og udstyr, og de kan bruges uden, at man behøver at ændre på skoleskemaet. Mange af øvelserne fungerer også som en ramme, der nemt kan anvendes i flere fag, og til alle øvelserne er der beskrevet variationsmuligheder. Så det er nemt! En idrætslærer vil sikkert nikke samstemmende, mens det for andre faglærere måske kan virke lidt uoverskueligt. Og ja, det kan virke kaotisk første gang en 3. klasse skal lave ”Control the robot” i engelsk og gå rundt som robotter i skolegården i stedet for at sidde og lave et engelsk dialogspil. Men for mange elever vil det virke mere naturligt at bruge sproget, når de også skal lave noget praktisk - og samtidig glemmer de deres generthed. Jeg har hørt mange lærere fortælle, at de pludselig får flere elever med i deres undervisning, flere er aktive og kan byde ind med noget, fordi der også bliver mulighed for at bruge de kropslige kompetencer i læringen.

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

SÅ GØR DET, PRØV DET - og giv ikke op. Der mange gevinster ved at lade eleverne bruge kroppen. Måske den anderledes form for undervisning kan virke uvant, og det kan være lidt mere tidskrævende i starten, men på den lange bane er der en bedre, større og sjovere læring i sigte!

En god start kunne være at tilmelde din klasse til kampagnen Sæt Skolen i Bevægelse. Her skal du sammen med klassens andre lærere i en selvvalgt uge i perioden uge 15-20 sikre dine elever 60 minutters bevægelse i løbet af hver skoledag. Måske er dit fag kun inde og lave 20 minutters faglig bevægelse dagligt, men gør bare to andre lærere det samme, så er eleverne rigtig godt i gang. Samtidig er I også med i en konkurrence om flotte præmier, der inspirerer til yderligere bevægelse. Når I oplever, at det kan det lade sig gøre en uge, giver det måske inspiration til at lægge mere bevægelse ind i undervisningen gennem hele året.

Har I brug for mere viden om aktiv undervisning og idéer til, hvordan I kommer i gang, så tilbyder Sæt Skolen i Bevægelse også kurser. Læs mere om kampagnen og kurserne på www.sætskolenibevægelse.dk.