Blog

Er idrætsteori for elever på alle klassetrin?

Det korte svar er naturligvis: JA! Idrætsteori er en integreret del af vores idrætsundervisning. Eller det bør den i hvert fald være. Idrætsteori giver idrætslærerne chancen for at løfte fag og faglighed og derigennem give eleverne mulighed for at blive endnu klogere på faget. Det er ikke kun i udskolingen, at idrætsteori skal integreres. Det skal det også på mellemtrinnet og i indskolingen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fagsprog signalerer progression

Teori i idræt kan være meget abstrakt for nogen at arbejde med. For hvad er det egentlig, eleverne skal lære i den teoretiske del af faget, når de går i indskoling og på mellemtrinnet. Det er ikke nødvendigvis de fine latinske betegnelser for musklerne eller komplekse analyser af et spil, der kan eller skal betegnes som idrætsteori. Eleverne i indskolingen kan sagtens arbejde med teori. Idrætsfaget skaber en hel særlig mulighed for, at eleverne ikke alene mærker hinanden fysisk, men også får et større indblik i deres egen krop og oplever, hvordan det føles, når de er spændte eller afslappede. Dette giver dem mulighed for at tale med hinanden om, hvad de mærker, og hvor de mærker det ene eller det andet. Det er teori, når eleverne på mellemtrinnet taler om, hvorfor den ene bliver glad og den anden sur, når de hhv. vinder eller taber i kidsvolley. Eller når eleverne i udskolingen kan konstruere nye spil og lege og tale om tankerne bag spillet, samt hvilken kultur de ønsker omkring netop deres spil eller leg. Det vigtige er, at de får talt idræt og, at de får sat ord på, hvilke tanker de gør sig om dette eller hint i samspil med de fagord, der hæfter sig til den idrætslige aktivitet de er i gang med.

Teoriintegration

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

Teori skal integreres i idrætsundervisningen. Teori må ikke være løsrevet fra den kropslige del af vores fag. Vi underviser i et praksisfag, og det skal også afspejle sig i teoriundervisningen. Eleverne skal lære med, om og gennem kroppen, og det gøres bedst i et faglokal,e der er indrettet til bevægelse og ikke i et klasselokale med borde og stole. Idrætsteori skal være vedkommende og nærværende og ikke en abstrakt ”ting”, der er løsrevet fra den praktiske del af faget. Det er og bliver en integreret og naturlig del af elevernes læring.

Det er derfor vigtigt, at vi som idrætslærere tænker teoridelen af vores undervisning ind i planlægningen, og derved skaber rum og mulighed for, at eleverne kan tale om og afprøve den teori, de bliver præsenteret for i vores undervisning. Vi skal som idrætslærere sørge for at stoppe op og lave timeouts, således at eleverne får tid til at tale om det, der sker lige nu i deres krop, i spillet eller på holdet. På den måde kan eleverne hjælpe sig selv og hinanden med at udvikling af deres fagsprog og deres kropslige læring i en gensidig kropslig og teoretisk dialog.

Vi har samlet nogle links, der netop omhandler teori i idrætsundervisningen. Du finder dem under ”Faglig inspiration” på denne side: https://skoleidraet.dk/idraetsfaget/omraader/inspiration-og-materialer/teori-og-didaktiske-modeller/

Peter Jensen

Medlem af Dansk skoleidræts Idrætsfaglige Udvalg