Blog

Masser af bevægelse og fællesskab ved opstarten på Idrætslærernes Forum 2022.

Hvor er det fedt at være idrætslærer i folkeskolen!

Som idrætslærer har man et særligt gen som igangsætter af aktiviteter. Det kan bruges i mange sammenhænge, og det giver masser af glæde blandt såvel elever som kolleger og forældre.

Publiceret

På min skole havde vi som idrætslærere i overbygningen fået lov at tage på Idrætslærernes Forum i Vejen i år. Vi var alle helt høje over, at det blev prioriteret fra ledelsens side, men også over, at vi kunne være sammen om vores yndlingsfag – og tilmed blive klogere sammen.

Vi havde ikke koordineret valg af workshops, så vi blev lidt spredte. Det gav masser af input og ideer til den daglige undervisning. Både praktisk og teoretisk. Og det resulterede i, at vi hele torsdag aften over middagen debatterede, hvordan vi som idrætslærere kunne gøre vores undervisning bedre allerede fra den efterfølgende uge.

På Ikast Østre Skole er vi så heldige, at vi har tre spor. Idrætsfaget varetages derfor oftest af tre idrætslærere til ca. 70 elever. Det er bidende nødvendigt, at vi kender hinandens kompetenceområder, og at vi føler os så trygge ved hinanden, at vi tør ”give os hen” til undervisning i netop vores passion. Når vi gør det, giver vi viden og inspiration videre til vores idrætskolleger - som så bagefter kan videredele den viden og erfaring til andre kolleger.

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

Det er som idrætslærer tvingende nødvendigt, at du kan samarbejde, lære fra dig og modtage ny viden, hvis faget skal blomstre og bestå som et dannelses- og udviklingsfag.

Elevernes begejstring er også en slags løn

For tiden kører vi temaet ”fællesskab og mestring”. Vi har fat i kropsbasis og fysisk træning. Vi underviser i musisk opvarmning, rope-skip og gøglerier. Det er sjovt. Eleverne lærer noget nyt. De overvinder små grænser, når de finder ud af, hvordan man kan hoppe dobbelt under et single rope - eller løbe igennem flere bue-tov, når der svinges i takt, eller hvordan man jonglerer med tre ærteposer eller chiffontørklæder.

At se elevernes begejstring, når noget nyt lykkes - det er også en slags løn…

Det er SÅ FEDT, når eleverne i 8. klasse umotiveret klapper ad deres ”gamle idrætslærer” for at vise et sjippetrick. Når de siger: ”Det vil jeg også kunne” eller ”Må jeg ikke lige prøve en gang til, inden vi skal i bad!”

Der er mange gode grunde til, at man som studerende skal vælge linjefaget idræt. Man kan bruge ”igangsætter-genet” til meget mere end undervisningen. Det er nemt at deltage i et forældrearrangement, hvor du lige står for noget boldspil i hallen en times tid. Nemt lige at lave en dans til julefrokosten på lærerværelset. Dét, at være på som igangsætter. Hvor heldige har vi lov at være som idrætslærere.

Rigtig god december.