Blog

F for folkeskole - forandret og forbedret

Dansk Skoleidræt udkommer i dag med et inspirationsmateriale, der skal hjælpe skolerne med at håndtere reformens krav om 45 minutters daglig idræt, motion og bevægelse i skolen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den nye folkeskolelov har et mål om at give folkeskolen et fagligt løft! Og vejen til at nå det mål, er ikke kun at give eleverne mere undervisning i dansk og matematik. Det er også at præsentere dem for en helt ny og anderledes skoledag. En længere skoledag med nye muligheder i den såkaldte understøttende undervisning og en skoledag med masser af fysisk aktivitet. I Dansk Skoleidræt glæder vi os især over sidstnævnte, fordi vi tror og ved, at det både vil fremme sundheden, læringen og trivslen i den danske skole. Det har vi forskernes ord for! Når det er sagt, anerkender vi dog, at de store forandringer må være lidt af en mundfuld for de fleste skoler. For selvom alle ønsker forbedringer, ønsker de færreste gennemgribende forandringer. Det er utrygt, og kun få skoler har de erfaringer, der sikrer, at de med ro i sindet kan tilgå fremtidens udfordringer.

En enestående mulighed

Reformen stiller krav om, at eleverne i fremtiden får i gennemsnit 45 minutters idræt, motion og bevægelse i skolens daglige undervisningstid. For Dansk Skoleidræt er det naturligvis en af de helt centrale forbedringer - og forandringer i den nye folkeskole. Det er klart, at fortolkningen af folkeskolereformen afhænger af øjnene, der læser. I vores øjne er reformen en enestående mulighed for at sikre, at alle danske skoleelever i fremtiden vil være tæt på at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters  daglig fysisk aktivitet - samtidig med, at en række af skolens øvrige opgaver understøttes. Vi er overbeviste om, at det vil have gennemgribende betydning for de næste generationer, der som aktive individer både vil blive både sundere, klogere og gladere. Spørgsmålet er bare, hvordan vi skaber et godt og varieret tilbud om fysisk aktivitet for eleverne i skolen? Vi oplever, at mange skoler efterlyser et svar på dette spørgsmål - som naturligvis kun er et blandt mange i denne tid.

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

Vi er klar til at hjælpe!

Dansk Skoleidræt er netop udkommet med et temanummer af Idræt i skolen med undertitlen ”45 minutters idræt, motion og bevægelse – sådan gør i!”. Med dette temahæfte ønsker vi at give skolerne en hjælpende hånd til at håndtere kravet om 45 minutters idræt, motion og bevægelse i skolehverdagen. Dansk Skoleidræt har med tiden gjort sig gode erfaringer både i relation til idrætsfaget og i forhold til mulighederne for fysisk aktivitet før, under og efter børnenes skoledag - planlagt og gennemført af skolerne alene eller i samarbejde med den frivillige lokale idræt. I vores nye temanummer giver vi eksempler på, hvordan kendte og velgennemprøvede aktiviteter kan anvendes i relation til den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning, og vi giver et konkret bud på, hvordan idræt, motion og bevægelse kan implementeres i skemaet for både indskoling, mellemtrin og overbygning.

Der ligger en stor - og spændende - udfordring forude, både for skoleledelserne og lærerne. Dansk Skoleidræt vil gerne være med til at tage denne udfordring op sammen med skolerne, og vi håber derfor, at vores mange aktiviteter kan være med til at gøre opgaven mere overskuelig. Det er trods alt den enkelte skole, der skal gøre de mange intentioner og ord til virkelighed.

GOD ARBEJDSLYST I EN FORBEDRET OG FORANDRET SKOLE!

Se temanummeret "45 minutters idræt, motion og bevægelse – sådan gør i!" her.