Blog

Idræt og Corona - udfordring eller opgivelse?

Krisen har rejst flere spørgsmål omkring afvikling af idrætsfaget på hver enkelt skole. Hvad har du som idrætslærer gjort for at prioritere faget over for såvel kolleger som elever i den svære tid?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skrevet af Inge Dinis Jensen og Preben Hansen fra Dansk Skoleidræts faglige udvalg.

Midt i marts blev Danmarks skoler lukket. Det blev pålagt lærerne at undervise hjemmefra. Langt de fleste skulle lige bruge lidt tid på at finde ud af, hvordan TEAMS mm. fungerede, inden der for alvor kom gang i fjernundervisningen.

”Alle fag skal bidrage. Måske bare ikke lige dit idrætsfag - det er nok for svært”, var nogle af beskederne. Andre beskeder lød på, at såvel musik som idræt skulle bidrage virtuelt – selvom det kunne virke svært. Men Philip Fabers morgensang hjalp os en del i musikfaget.

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

Men, men, men… idræt fylder jo rigtig meget i dagligdagen i folkeskolen, men gør det også det i skyggen af corona?

Det var netop i denne periode - hvor eleverne skulle være klistret op ad skærmen i mange sammenhænge - måske endnu vigtigere end ellers, at idrætsfaget - og bevægelsen i øvrigt - blev prioriteret af både ledelse, os lærere og forældre, så eleverne kunne få den vigtige daglige dosis bevægelse og den lovbestemte undervisning og dannelse.

Man kan godt undervise i idræt under en pandemi

Idrætsfaget har de senere år, via bl.a. indførelsen af prøven i faget, oplevet en markant stigende anerkendelse som lærings- og aktivitetsfag - og ikke kun aktivitetsfag. Det har måske lullet os idrætslærere lidt i søvn, selvom ingen selvfølgelig havde forudset den aktuelle krise.

Nu blev det, og har været den enkelte idrætslærer ude på den enkelte skole, der har sat ansigt på idrætsfaget. Dog med lynsnar hjælp fra Dansk Skoleidræt, som var hurtige på tasterne og kreerede en fane på hjemmesiden, der udfolder en masse inspiration til idræt i en coronatid. På Facebook har man tillige kunnet følge gruppen ”Idrætslærerne i Danmark”, hvor mange har delt gode idrætsforløb og eksempler på lokale initiativer i coronatiden. Tak til alle jer, der har bidraget.

Flere steder har vi set, at idrætslærere selv har visualiseret træningen gennem fx ”Dagens udfordring”, ”Fun skills”, onlinetræninger med mere. Det har set med vores øjne været med til at højne kreativiteten og fagets status – netop fordi det kunne dokumenteres virtuelt.

Fællesskabet har vi dog savnet, og det kan ikke erstattes virtuelt. Men der kan altså godt undervises i idræt – selv under en pandemi.

Men tilbage til fagets status. Krisen har rejst flere spørgsmål, som kræver overvejelse og stillingtagen – i fællesskab. Det håber vi, at læserne vil være med til at belyse:

  • Hvem ude på din skole bestemmer, hvilke fag, der er vigtige at prioritere i undervisningen i en krisesituation som denne?
  • Sørger vi selv for, at idrætslærerne har en stemme? Og vil vi reelt have en? Altså hvor stort er vores ansvar, og hvor stor er vores ansvarlighed?
  • Hvordan kompenserer vi for den manglende kropskontakt i den virtuelle undervisning?
  • Er du klar til at prioritere idrætsfaget næste gang, krisen måtte ramme? Er ledelsen klar?

I Dansk Skoleidræts faglige udvalg vil vi meget gerne høre din mening.