Blog

Et corona-udfordret idrætsfag

Vi skal italesætte den situation, som faget står i. Vi skal tydeliggøre de udfordringer, vi står overfor efter en alt for lang periode med restriktioner i vores fag.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Da julefreden endelig sænkede sig, var det et længe tiltrængt åndehul ovenpå en usædvanlig hård hverdag i min idrætsundervisning.

Jeg arbejder i et sogn, der inden jul blev ramt af corona, hvilket i den grad påvirkede min arbejdsdag. Mest af alt blev mine idrætstimer endnu engang ramt af logistiske udfordringer. Spørgsmål som: ”Hvordan kan vi sørge for, at eleverne ikke blev blandede?”, ”Hvordan skal vi fordele skolens gymnastiksal imellem flere klasser”, ”Hvordan gør vi med omklædning?” og ”Kan vi stadig gennemføre den fede undervisning vi havde planlagt?” fyldte pludselig enormt meget.

Lad mig sige det sådan, at flere kollegaer inden ferien efterhånden var pænt trætte af at høre på, at vi idrætslærere henover rugbrødsmadderne i spisepausen konstant skulle debattere idrætsfaget og de udfordringer, vi stod over for.

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

Uanset hvordan vi vender og drejer situationen, er corona fortsat en stor del af lærernes hverdag, og i idræt har idrætslærerne længe arbejdet under et stort pres. På trods af at rigtigt mange har været enormt kreative og efter bedste evne har skabt idræts- og bevægelsesglæde hos en masse elever både hjemme bag skærmen, og da de vendte fysisk tilbage til skolerne. Vi er dog nået et punkt, hvor vi også må indse, at der er et efterslæb i vores fag, som vi er nødt til at være opmærksomme på. Vi idrætslærere har alt for længe stået i situationer, hvor vi har måttet retænke, omstrukturere og aflyse planlagt undervisning.

Bekymret for situationen

Dansk Skoleidræts Idrætsfaglige udvalg er bekymret for situationen og for elevernes læring i faget. Herunder tænker vi ikke mindst på skolens største elever, som har tilbragt meget lang tid med et fag, som har været under pres. Vi har oven i købet hørt, at på nogle skoler har idrætsundervisningen i store perioder har været helt sløjfet i hjemsendelsesperioden.

Vi skal italesætte den situation, som faget står i. Vi skal tydeliggøre de udfordringer, vi står overfor efter en alt for lang periode med restriktioner i vores fag. Derfor opfordrer jeg alle idrætslærere til at skabe dialog - ikke alene med kollegaer eller ledelsen på de enkelte skoler, men også på politisk plan. Er det med ro i maven, vi går sommerens afgangsprøver i møde? Jeg selv bliver i hvert fald lidt forpustet ved tanken om alt det, vi skal igennem, før jeg føler, at mine elever er klædt ordentligt på. 

Dansk Skoleidræt vil som altid gerne have fokus på faget og de rammer, vi idrætslærere arbejder ud fra, så udover at stå klar med ideer til corona-venlige aktiviteter på hjemmesiden, vil der også blive kastet lys på emnet i den næste udgave af magasinet “Idræt i Skolen”.

Jeg tror på, at vidensdeling og dialog er vejen frem, og derfor vil jeg opfordre alle idrætslærere til at besvare spørgeskemaet om fagets corona-situation, så vi sammen kan løfte hinanden ud af de udfordringer, faget befinder sig i og sørge for, at vi fortsat kan give vores elever de bedst mulige idrætstimer.