Katja Gottlieb

Blog

A new hope...

Der er faktisk kun to mulige forklaringer på, at eleverne er blevet dårlige læsere. Spørgsmålet er, om man vil handle på det?

Publiceret Senest opdateret

Katja Gottlieb

Katja Gottlieb Uddannet dansk- og historielærer fra N. Zahles Seminarium 1999, og har arbejdet 17 år som folkeskolelærer, primært i udskolingen. I øjeblikket danskstuderende ved Københavns Universitet, samt ansat som konsulent i Dansklærerforeningen, hvor jeg også er næstformand i folkeskolesektion. Desuden forfatter, debattør, foredrags- og kursusholder, blogger og klummeskribent. Kontakt: kagott@live.dk.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg var lige ved at få en lakrids galt i halsen, da Star Wars temaet ud af det blå tordnede ud i køkkenet. Jeg sad og læste korrektur på de sidste artikler til det kommende nummer af Dansklærerforeningens medlemsblad og hørte Frank Sinatra på min telefon, som var koblet op på husets højtaleranlæg. Jeg glemmer altid, at jeg har Star Wars temaet som ringetone. 

-Hej, sagde journalisten i den anden ende af telefonen og præsenterede sig. Jeg forsøgte at få en lakrids, som havde sat sig fast i en kindtand, løs. -I morgen udkommer de nye resultater på Nationale Test. Det er gået tilbage for eleverne i dansk. Jeg vil høre, om Dansklærerforeningen har en kommentar til det? -Altså, du spørger, hvad jeg synes om Nationale Test? svarede jeg. Mest for at minde mig selv om, at jeg ikke skal udtale mig om Nationale Test, uden at have talt til ti først. Lakridsen sad stadig fast. -Njah, mere om du har en kommentar til, at det i følge testresultaterne er gået tilbage i læsning? korrigerede den venlige journalist, mens jeg overvejede fordele ved at udtale mig, ulemper ved at udtale mig, og til sidst lykkedes med at få en fastklemt blue jeans-lakrids fri.

Egentlig gider jeg slet ikke have en holdning. Nationale Test er noget fra en fjern, fjern galaxe, som i en årrække er landet som en skal-opgave på mit kateder. Jeg har i årevis haft adgang til andre, langt mere meningsgivende testformer, som jeg har kunnet bruge i arbejdet med at justere min undervisning i forhold til den enkelte elev, i forhold til mit samspil med andre faggrupper og i forhold til feedback til såvel elever som forældre. Jeg har kun lavet Nationale Test, fordi jeg skal. Og jeg er helt klar over, at der findes andre holdninger til de test, men der er godt nok langt i mellem jubelscener, når man taler med kolleger.

Hvis man træder et skridt tilbage og forholder sig til journalistens spørgsmål, så var jeg af den opfattelse, at vi var blevet enige om, at Nationale Test er så fejlbehæftede og upræcise, at de skulle afskaffes? Det er mig bekendt kun få personer, der fastholder deres fremragende egenskaber. Og hvis Nationale Test ikke duer, så er det vel en ikke-historie, at det er gået tilbage i læsning? 

Alternativt kan man antage, at det er rigtigt, at Nationale Test har ret. Eleverne er gået tilbage i læsning. Og så må man jo spørge sig selv, hvad det kan skyldes? Tja... bummelum... 

Siden 2013 er der jo sket en række ændringer på skoleområdet, som man måske kan sætte fingeren på. Der blev gennemført en reform i huj og hast. Den var baseret på, hvad man fra politisk hold måske troede virkede, ikke på noget som i virkeligheden virker. Og ud over en række festlige, hjemmestrikkede skrivebordsfag, som ingen anede, hvad gik ud på, så skulle der også inkluderes og registreres på kryds og tværs. Det var naturligvis en spareøvelse. Statistikken, som ellers er tidens mest gangbare valuta, taler sit tydelige sprog. Der er blevet færre lærere og flere opgaver til dem, der er tilbage. Det, man beder lærerne om, kan simpelthen ikke lade sig gøre. Man kan pege på Nationale Test som problemet. Eller man kan pege på reformen. Der er kun de to muligheder. Om det er et både og, skal jeg lade stå hen i det uvisse.

Så lad os benytte lejligheden til at rydde forsiderne med en anden fortælling. Fx om, hvordan vi skaber rum til igen at folde skolens formål er ude i klasserne. Det er nemlig en rigtig historie. May the force be with you...