Blog

Sæt bevægelse på skemaet

Skolen er et godt sted at starte, hvis man gerne vil højne aktivitetsniveauet blandt danske børn og unge. Dansk Skoleidræt stiller sig derfor til rådighed i undervisningsministerens projekt "Læring i Bevægelse" og opfordrer alle skoler og kommuner til at lade sig inspirere af de mange gode tiltag, der allerede findes.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

- Jeg har længe ønsket at styrke børn og unges fysiske aktiviteter i hverdagen. Det var indledningen på et brev, som Dansk Skoleidræt og en række andre organisationer i juli modtog fra børne- og undervisningsminister Christine Antorini. Brevet var en invitation til et rundbordsmøde i august omkring projektet Læring i bevægelse. Invitationen blev naturligvis positivt modtaget - budskabet er jo sød musik i ørerne på alle, som gennem mange år ihærdigt har arbejdet for at gøre bevægelse og fysisk aktivitet til en væsentlig del af børns hverdag. Initiativet fra Christine Antorini kommer samtidig med, at både danske og udenlandske forskere nu helt klart melder ud, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og indlæring. Undervisningsministeren udtaler sig altså på baggrund af evidens og sikker viden, når hun ønsker at fremme børns skolegang ved også at styrke børn og unges fysiske aktiviteter i hverdagen.

Men hvordan skal vi omsætte de flotte ord i handling?
Skolen er et godt sted at starte, for det er jo her, alle børnene kommer. Også dem der aldrig har været en del af det frivillige foreningsliv. Hvis vi skaber en god bevægelseskultur i skolen, er vi nået et godt stykke. I Dansk Skoleidræt har vi masser af gode forslag til, hvordan man kan motivere eleverne til at bevæge sig i løbet af hele skoledagen - dvs. både i undervisningen og i frikvartererne, samt før og efter skoletid. Vi har fx Legepatruljen, der allerede sætter gang i frikvarteret på godt halvdelen af de danske skoler, vi har Sæt Skolen i Bevægelse, der giver en masse idéer til, hvordan man kan lave aktiv undervisning, vi har Skolesport, der er et idrætstilbud efter skoletid, som især de idrætsusikre og foreningsløse børn kan få glæde af, og vi har det nye projekt Gå- og cyklebusser, der sikrer en aktiv start på dagen. Derfor lyder vores opfordring til skoler og kommuner: Brug os! I skal ikke selv opfinde den dybe tallerken. Det kan simpelthen ikke betale sig at lade være! For når idræt, leg og bevægelse bliver en naturlig del af hverdagen giver det positive udsving på både trivsels-, sundheds- og læringsbarometret.

Vi er ikke alene
Undervisningsministeren har nu sat gang i en proces, som hen over de kommende to år skal indsamle viden om og sætte fokus på alt det, vi ved virker rundt omkring på skolerne - og ende op med en række anbefalinger, der bl.a. skal indarbejdes i en kommende revision af folkeskoleloven. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Dansk Skoleidræt helhjertet ønsker at involvere sig i børne- og undervisningsministerens projekt. Men der er ingen, der kan løse den store opgave alene, derfor er det vigtigt, at nogen sætter sig i spidsen for dette arbejde. Det er det, børne- og undervisningsministeren nu har gjort, og vi må forene alle gode kræfter for at sætte handling bag ordene. Fra Dansk Skoleidræt skal der lyde: GOD ARBEJDSLYST - til Christine Antorini - og til alle os andre.

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.