Blog

Engagerede elever i et fælles projekt om at skabe et projekt med afsæt i Verdensmålene. Gruppen der vandt, havde fokus på Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene.

Enhver engelsklærers drøm – i hvert fald min

Danske og ugandiske skolelever sidder under mangotræerne foran klasseværelserne på Mukono Boarding School. Engagementet er tydeligt, det engelske sprog er værktøjet. Sproget drives frem af en mellemmenneskelig forpligtigelse, der er opstået i mødet mellem to meget forskellige kulturer. Målet for samarbejdet er for alle deltagere meningsfuldt – autentisk. Det må være en hver engelsklærers drøm. I hvert fald min.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Karin Keller Albrechtsen er Folkeskolens engelskrådgiver, mens Maria Roneklindt er på barsel. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: karinkelleralbrechtsen@gmail.com

2009 blev afgørende for mit lærerliv. For det første var mit liv som lærer lige begyndt. Det skulle fra start blive præget af at takke ja til et besøg af skoleleder Susan Wamala fra den ugandiske skole Mukono Boarding School.

At engagere elever i den verden, de er en del af skaber læring

Siden 2012 har jeg haft mulighed for at lave projekter i samarbejde med UngAalborg, projekter under navnet Global Youth Uganda. Projekter der har fokus på at engagere unge i den verden de er en del af. Seks gange har det være muligt at opleve, hvad det gør ved elever, når de lærer som et del af et projekt, de selv skaber. Ligeså mange gange har jeg haft muligheden for at undervise under mangotræer, hvor mine elever har været både danske og ugandiske unge. Unge der vil hinanden og ved, at de har brug for at lære af hinanden for at berige sig selv.

Projektarbejdsformen - en udfordring i ugandiske rammer for undervisning

Fælles for alle projekter har været, at de har rod i FN's Verdensmål – først Millennium Development Goals, og nu Sustainable Development Goals, altså FN's Verdensmål. Vi har gennem de seks projekter, haft forskellige målsætninger og prioriteret forskellige Verdensmål, dog er Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, altid prioriteret. Det er også en naturlig del af et projekt mellem unge skoleelever og deres undervisere. Læringsmetoder og undervisningsforholdene i Danmark og Uganda er naturligvis meget forskellige, så når jeg anvender projektarbejdsformen for at opnå læringsmål, er det en stor forandring for både de ugandiske elever og deres lærere, der normalt kun bruger tavleundervisning, og hvor klassekvotienten er en del højere end i Danmark.

Autentisk læringssituation - skaber engagement

De danske elever kender til formen, og jeg anvender den ofte i min egen undervisning, da jeg synes, der er mange fordele ved den. Alligevel oplever jeg ikke samme begejstring for at lære. Slet ikke samme mod til at anvende det engelske sprog som under mangotræerne. Det er næppe mangotræerne, der gør forskellen men netop det forpligtigende i mødet med en anden kultur. Det skaber engagement at opleve udviklingen af ens egen kulturelle opmærksomhed, netop i mødet med en anden kultur. Engagementet og læringen faciliteres af den autentiske læringssituation, det meningsfulde ved at skabe et reelt projekt, som skal føres ud i den helt virkelige verden, til fordel for klimaet eller for det menneske man sidder over for.

Efter 10 år i Folkeskolen - den første reelle samtale på engelsk

En af projektdeltagerne, en pige der går i 9. klasse, forklarede med både overraskelse og begejstring i stemmen, at hun for første gange i sit liv reelt havde ført en samtale på engelsk. Det fik mine tanker tilbage til det danske klasseværelse, hvor netop udfordringen er, at der er alt for mange elever, der ikke deltager mundtligt – er det fordi autenticiteten, det meningsfuld og det forpligtigende ikke findes i almindelige undervisning? Hvis ja, hvordan skaber vi den, i de rammer vi har?