Blog

Måske kan jeg spare tid ved at undlade at give mine elever respons på deres skriftlige afleveringer?

Så lang tid tager det at læse, bedømme og give respons på 24 engelske afleveringer

Vi lærere taler ofte om vores forberedelsestid. At den er for kort. At den smuldrer mellem fingrene på os. At vi bruger lang tid på alt andet end at forberede undervisning. Jeg satte mig derfor for at lave et regnestykke. Jeg ville udregne mit samlede forbrug på læsning, bedømmelse og respons af skriftlige opgaver i engelsk. Måske ville resultatet kunne bruges fremadrettet i en videre drøftelse af, hvad vi lærere egentlig mener, når vi siger, at vi ikke har tid nok.

Publiceret Senest opdateret

Før efterårsferien modtog jeg 24 engelske afleveringer fra min 8. klasse. Det var afslutningen på vores første forløb. 

De skulle skrive mellem 350 og 450 ord, præcis ligesom til den eventuelle afgangsprøve i faget. Bagefter skulle jeg læse, bedømme og give respons. Sidstnævnte prioriterer jeg altid. 

Denne gang ville jeg fokusere på det sproglige, primært grammatikken. Jeg havde besluttet, at de hver især skulle have tildelt opgaver på Grammatip.dk indenfor det område, som de havde flest udfordringer i.

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Maria Roneklindt er Folkeskolens engelskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: roneklindt@gmail.com

Jeg modtager altid opgaver digitalt i enten Meebook eller Aula. Derfor skulle jeg først hente alle opgaverne ned og gemme dem på min computer. 

Det tog samlet 15 minutter.

Dernæst skulle jeg læse op på kravene i prøvevejledningen. Der kom en ny, revideret prøvevejledning i efteråret 2021, som jeg grundet min barsel ikke havde fået læst grundigt nok, så dette følte jeg mig nødsaget til at gøre, inden jeg gik i gang med opgaverne. 

Det tog 15 min.

Og så kunne jeg gå i gang. Jeg holdt naturligvis pauser undervejs, og de er således regnet fra. Mit tidsforbrug til selve læsningen, bedømmelsen og responsen med tildeling af opgaver på Grammatip.dk endte på seks timer, fordelt over tre dage.

Til sidst skulle jeg sende hver enkelt elev opgaven med kommentarer og karakter i Aula. 

Det tog 20 minutter.

Så lang tid endte det med at tage

I alt samlet tidsforbrug:

15 + 15 + 360 + 20 = 410 minutter, dvs. i alt 6 timer og 50 minutter.

Min gennemsnitlige tid til forberedelse pr. uge er omkring 10 timer (nedsat tid), dette er fraregnet møde mandag og onsdag.

Jeg tilføjer lige nogle procenter til regnestykker for overskuelighedens skyld:

Jeg brugte i sidste uge 68,3 % af min samlede forberedelsestid på ét fag, som kun er tre lektioner om ugen. 

Hvis dette skal hænge sammen, skal jeg nedjustere min forberedelse gevaldigt i de perioder, hvor de ikke har skriftlige opgaver for at kunne spare sammen til at bruge så meget tid på at læse, bedømme og give respons fire gange i løbet af et skoleår.

Og så skal jeg også lige huske at nævne, at jeg har to andre engelskhold + et danskhold i udskolingen, som jo også skal lave skriftlige opgaver. 

Og så glemte jeg vist også lige at nævne, at der er 28 elever i min 7. klasse. Tak for kaffe.

Regnestykket går ikke op

Vi ved alle sammen godt, at regnestykket ikke kommer til at gå op. Vi ved godt, at rigtig mange udskolingslærere arbejder gratis for overhovedet at kunne nå det. Det er ikke fair.

Jeg håber stadig, at den kære skolechef vil svare på min invitation om at komme ud til os på Byskovskolen og lade os fortælle ham, hvordan han kan få bedre resultater ved afgangsprøverne. 

Han kunne fx starte med at trække den ekstra lektion tilbage, som vi alle fik ekstra her efter sommerferien. Bare et forslag.