Er det "helt uacceptabelt" ikke at aflevere sine skriftlige opgaver?

Karakterer: Hvad giver man eleven, der ingenting laver?

Det er snart tid til de sidste standpunktskarakterer i udskolingen. I engelsk drejer det sig om en skriftlig og en mundtlig karakter. Det er ikke ligefrem min yndlingsdisciplin som lærer at bedømme mine elever med et tal på den måde. Og jeg støder ofte på dilemmaer, som jeg skal forholde mig til. Hvilken karakter giver jeg eleven, der ingenting laver? Svaret er ikke entydigt, og det er min fornemmelse, at vi lærere ikke nødvendigvis er enige.

Publiceret Senest opdateret

Vi kender dem alle sammen. Eleverne, der ikke får afleveret. Vi spørger. Og vi skriver i kontaktbogen. Og spørger lidt igen. Og forklaringer er der nok af. Undskyldninger. Begrundelser. Men stadig ingen opgaver. Hvad gør man så?

Hvornår er en præstation ’helt uacceptabel’?

For karaktergivning lyder det, at ”standpunktet fastsættes i forhold til de faglige mål, som gælder for faget. Det betyder, at standpunktskarakterer gives ud fra lærerens vurdering af, i hvor høj grad eleven opfylder fagets kompetence-, færdigheds- og vidensmål” (kilde: uvm.dk)

Men hvordan kan jeg som lærer vurdere, om eleven opfylder fagets mål, hvis jeg ingenting har at bedømme ud fra? Giver jeg -3, bedømmer jeg elevens præstation som ’helt uacceptabel’. Er det ’helt uacceptabelt’ ikke at aflevere? Tja. Er det ’helt uacceptabelt’ ikke at aflevere, fordi man har været syg? Haft familieproblemer? Kæmper med det faglige og har svært ved at bede om hjælp? Det er ikke så ligetil, vel?

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Maria Roneklindt er Folkeskolens engelskrådgiver. Hendes opgaver er at dele refleksioner om faget, deltage i debatten på det faglige netværk og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: roneklindt@gmail.com

Sådan gør jeg

I de tilfælde hvor det ikke lykkes mig at få én eneste skriftlig opgave fra en elev, som jeg skal bedømme med en standpunktskarakter, prøver jeg at gå andre veje. Måske kan det lykkes mig at få eleven til at skrive noget i selve undervisningen, som jeg kan læse og vurdere ud fra? Måske kan jeg tale med eleven om at tage en lytte-/læse-/grammatikprøve på én af vores onlineportaler, som kan hjælpe mig med at vurdere niveauet? Måske findes der en helt tredje løsning? I langt de fleste tilfælde oplever jeg elever, der er glade for at få en chance til.

Hvad med de dovne elever?

Men hvad med dem, der undlader at aflevere, blot fordi de er dovne, fristes man måske til at spørge. Fortjener de ikke -3 i standpunktskarakter, så de kan ”lære det”? Måske deler jeg vandene her, men jeg tror i udgangspunktet ikke på, at der findes en teenager, der undlader at aflevere en 350-450 ords engelsk opgave, udelukkende fordi man er doven. Der ligger altid mere bag. Og det er vi nødt til at være nysgerrige på.

Og jo, de skal lære at tage ansvar. At bede om hjælp, hvis opgaven er svær. At lave særlige aftaler, hvis man har været syg. Osv. Osv. Men det her er folkeskolen. Det er børn, vi har med at gøre. De skal tids nok lære det på den hårde måde. Den barske, ubarmhjertige verden venter jo lige der ude på den anden side. Men indtil da må vi gerne hjælpe dem lidt på vej.

Læs mere i Børne- og Undervisningsministeriets publikation: Standpunktskarakterer i folkeskolen: Inspiration og vejledning til afgivelse af standpunktskarakterer i folkeskolen