Blog

Vi er nødt til at gentænke engelskprøven og lære vores elever at benytte de mange AI-hjælpemidler, der findes i stedet for at lave forbud, der ikke afspejler virkeligheden

Nye prøvevilkår for engelsk afspejler ikke virkeligheden

Hvordan forhindrer vi, at vores elever snyder til afgangsprøven i skriftlig engelsk? Hvis man spørger Styrelsen for Kvalitet og Undervisning, er det nemt. Vi sikrer os nemlig bare, at eleverne ikke kan benytte fx ChatGPT, stave- og grammatikkontrol og Google Translate. Easy-peasy. Helt konkret vil man indfase et særligt tekstfelt til brug for besvarelsen i fri skriftlig fremstilling i alle tre fremmedsprog.

Publiceret Senest opdateret

Jeg læste brevet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som min leder havde delt med os sproglærere på Teams. Der blev ligeledes indkaldt til et møde. Skulle vi allerede til de kommende terminsprøver i januar benytte os af de nye regler - og hvordan skulle vi i så fald gøre det?

Om de nye regler og det såkaldte tekstfelt skriver STUK: 

”Det nye tekstfelt skal sikre en mere ligeværdig, retfærdig afprøvning af eleverne, fordi alle elever skriver deres besvarelse i et system med samme funktionalitet og samme adgang til hjælpemidler. Samtidig vil det nye prøveformat lette tilsynsopgaven i prøvesituationen ved at imødegå udfordringerne med utilsigtet og tilsigtet snyd med brug af bl.a. ordforslagsfunktionen, oversættelsesprogrammer og kunstig intelligens”, citat umv.dk

Jeg sukkede. Det nye tiltag kom sådan set ikke bag på mig. De mange muligheder for snyd, bl.a. via kunstig intelligens, gør det ikke nemt for os lærere - hverken i prøvesituationen eller i dagligdagen. 

Man tror, man kender sine elever; De ville da aldrig snyde. Indtil de gør. Og det er så pokkers svært og tidskrævende at bevise.

Afgangsprøven i skriftlig engelsk er forældet 

Men er et forbud løsningen? Jeg har tidligere udtalt mig om, at jeg synes, at afgangsprøven i skriftlig engelsk er forældet og ikke afspejler virkeligheden. Jeg mener stadig, at afgangsprøven i skriftlig engelsk bør gentænkes. 

Det er fuldstændig det modsatte, der gør sig gældende i de nye prøvevilkår. I mine øjne er de et udtryk for en stædig fastholdelse, som ikke giver vores elever de bedste forudsætninger for at klare sig i den verden, der venter dem på den anden side.

Det koster tid og penge

Forbud kan (naturligvis) være nødvendige. Men i min verden må de aldrig stå alene. Vi er nødt til at vise vores unge mennesker vejen og lære dem at bruge de hjælpemidler, der nu engang findes. Også ChatGPT. 

Men det kræver først og fremmest en massiv efteruddannelse af lærerne, så vi bliver klædt på til at bruge AI-robotter og ikke mindst undervise i brugen af dem. Jeg ved godt, det koster mange penge. 

Men at lukke øjnene for, at disse hjælpemidler findes, lave forbud (i form af særlige tekstfelter) eller tvinge eleverne til at skrive i hånden med blyanter, er i min verden en falliterklæring og udelukkende et bevis på, at man ikke har tid og penge til andet.

Eleverne skal prøves i den kompleksitet, der hersker på nettet

Den skriftlige afgangsprøve i engelsk burde have været gentænkt for længe siden. Nu er det oplagte tidspunkt. Lad nu vores elever få adgang til nettet og de muligheder - og hjælpemidler - der er dér. 

Prøv dem i den kompleksitet, der hersker derude - og vurder dem ud fra nogle andre kriterier, hvor man netop tager afsæt i den kompleksitet. Ja, det koster kassen, hvis alle lærere skal efteruddannes, men jeg ser ikke noget alternativ. Det er jo ikke kun os sproglærere, der står med problemerne i forhold til AI, vel?

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Maria Roneklindt er Folkeskolens engelskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: roneklindt@gmail.com