Blog

Nogle klasser har meget mere at forberede sig til end andre på grund af den måde fag udtrækkes. Det skaber en kamp mellem fagene i denne periode.

Fagenes kamp under det forsømte forår

Det er længe siden der noget, der hed læseferie i folkeskolen. Eleverne bliver undervist frem til deres sidste afgangsprøve. Engelsk er i år den afsluttende prøve for 9.-klasserne på vores skole, og deres fokus har naturligt nok været på de andre prøver – men det er fire uger siden, jeg sidst havde timer med eleverne.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Karin Keller Albrechtsen er Folkeskolens engelskrådgiver, mens Maria Roneklindt er på barsel. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: karinkelleralbrechtsen@gmail.com

Det forsømte forår har ramt især den ene af vores 9.klasser. Eleverne i 9.b trak skriftlig tysk og geografi og har siden onsdag været klar til at fokusere på engelsk igen. De skal op på mandag. Det har givet tid til lige at se hinanden, og tid til at tale om rammen for prøven og opsummere hovedtrækkene i årets emner. 9.a trak idræt og historie, så deres forår har været noget anderledes. Mine kollegaer har været virkelig gode til at støtte eleverne i denne periode, men jeg oplever alligevel, at der er tale om  en kamp om elevernes tid, en kamp mellem fagene.

Idræt - et krævende fag at forberede sig til

Særligt idrætsfaget har udviklet en krævende afgangsprøve, og selv om jeg ikke er idrætslærer, kan jeg se, at prøven udover at være krævende også er omfangsrig og dermed meget tidskrævende. Er det overhovedet meningen med idrætsfaget? Jeg har forsøgt at få skabt mulighed for at få nogle få engelsktimer, men det har ikke været muligt. Mine elever uploadede deres outlines til mig, så jeg kunne tjekke dem online, før de skulle aflevere, da de skulle aflevere i sammen uge som dansk dispositionen skulle afleveres. Igen battlede fagene. Dansk og matematik er store fag, og derfor fylder de naturligt også meget hos både lærere og elever, men som dansklærer, kan jeg også her tænke, at prøveformens krav og dermed forberedelsestid er vokset. 

Kampen om at blive prioriteret

Jeg ved ikke om eleverne selv føler denne kamp om prioritet. Selv husker jeg at være studerende i en kamp, der minder om denne. Det var på seminariet, hvor billedkunsteksamen fyldte utrolig meget og krævede urimeligt meget fokus og forberedelsestid sammenlignet med nogle af mine andre fag som var dansk, engelsk og samfundsfag. Min tanke dengang var, at det netop var for at sikre, at også mindre fag i folkeskolen,  som billedkunst, kunne få opmærksomhed og afkræve tid og plads  i forhold til andre fag - men det blev billedkunst jo for mig ikke mere betydningsfuld af, nærmest modsat. 

Formålet med af afhold afgangsprøver

Det er selvfølgelig vigtigt, at vi husker, at der ikke er eksamen i folkeskolen, men en afgangsprøve. En mulighed for, at eleverne kan få indblik i, hvordan det er at gå til prøve, men samtidig er formålet også, jvf Bekendgørelse for folkeskolens afsluttende prøver §1, at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for det enkelt fag – men med fire overordnede emner i engelsk, er det nødvendigt at forberede sig til prøven uanset, hvilket prøveprogram man trækker. For mig at se, er har 9.B vundet i lotto. Glæder mig dog til at se 9.A på onsdag, altså dagen før de skal til prøve.