Musiklærerforeningen

Blog

Den gode musiklærer

PULSEN Dansk Sang oktober

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den gode musiklærer

Musiklærer

Musiklærerbloggen handler om den musikundervisning der foregår i skolen og hvilke vilkår musiklærerne har for at lave god musikundervisning. Den handler om faget stilling i skolen, og hvad skal børnene lære i musik. Om fagets kerneværdier og hvad kan faget byde ind med i en folkeskole med fokus på inklusion og rummelighed. Men også om, hvad faget kan bidrage med i en værdidebat om folkeskolens værdier. Bloggen kan også berøre uddannelsen af musiklærere.

Musik er skønt. Og som musiklærere vil vi gerne give eleverne indblik i dette univers. Vi vil gerne være den gode musiklærer, der giver eleverne ”forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud”. (Formål for musik).

Men spørgsmålet er: Hvad er en god musiklærer. Eller hvordan bliver man en god musiklærer? Og hvordan fortsætter man med at være den gode musiklærer? Spørgsmålet er ikke enkelt, da der er mange faktorer der spiller ind.

Som i alle andre fag er faglighed vigtig. At vide hvad man kan. At have fagligt overskud til at multitaske. At give faglige begreber videre. At musik har sin terminologi som andre fag.

Musik er en del af skolens liv, og det skal mærkes, så snart vi har mulighed for det. Til morgensang, til emneuger, til jul eller bare fordi vi har lyst.

Musik handler også om fællesskab. Som Erik Sommer har udtalt: Når man synger sammen, er man aldrig alene. Musik er ofte noget man gør sammen. Vi skal bruge hinanden – lytte til hinanden.

Work smarter, not harder. Skal man lave alt fra bunden af, hver gang man skal i gang med et nyt emne? Det behøver man da ikke. Hvis man har haft et emne, der fungerede, så skal det da bruges igen. Tænk blot på hvordan komponister låner fra hinanden (og sig selv).

Refleksion over ens arbejde kan være godt. Hvad gik godt? Hvad skal ændres? Inddrag gerne eleverne i evalueringen. Så får de også reflekteret over indholdet og egen læring og får sat ord på de faglige begreber, vi bruger.

Nogle elever kan have det svært i musiklokalet. Der er elever, der er udfordret på strukturen, lydene, diagnoser eller… Her skal man minde sig selv om at få hjælp til at løse disse udfordringer. Man skal huske at snakke med de andre lærere, forældrene og andre med kendskab til de udfordrede elever.

Men vi har også brug for et velfungerende musiklokale. Et lokale hvor der er plads til at spille, synge og danse. Et lokale hvor der er instrumenter til alle. Instrumenter der fungerer. Et lokale der giver lyst til at lave musik. Et lokale der inspirerer.

Klasseledelse gælder også i musiklokalet. En god struktur på timerne og helt klare rammer for hvordan man tilgår inventaret. Det er altid en hjælp til at få gode musiktimer.

Alt dette kommer ikke af sig selv. Et godt netværk er nærmest uundværligt. Her kan der sparres, udveksles ideer, søges viden. Netværket kan være på skolen, i kommunen. Faktisk i hele det ganske land. På FB er der flere grupper for musiklærere. Og så er der selvfølgelig Musiklærerforeningen.

Der kan helt sikkert ridses flere faktorer op, når man taler om den gode musiklærer. Ovenstående er blot bud på, hvordan man kan skabe den gode musiktime.

Musiktimerne skulle jo gerne blive til ugens højdepunkt, så musiklæreren ikke bliver ugens gæst.