Musiklærerforeningen

Blog

Stemthed

Et kort øjeblik, hvor tiden står stille, hvor alle er til stede i nuet med hele sig selv som en del af en større helhed.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Stilhed!

Musiklærer

Musiklærerbloggen handler om den musikundervisning der foregår i skolen og hvilke vilkår musiklærerne har for at lave god musikundervisning. Den handler om faget stilling i skolen, og hvad skal børnene lære i musik. Om fagets kerneværdier og hvad kan faget byde ind med i en folkeskole med fokus på inklusion og rummelighed. Men også om, hvad faget kan bidrage med i en værdidebat om folkeskolens værdier. Bloggen kan også berøre uddannelsen af musiklærere.

54 elever, 2 musiklærere, en håndfuld forældre, kir- kens organist og et par kollegaer står fuldstændig tryllebundet. Ingen siger noget. Ingen har ord for det, der lige skete. 3. årgang øvede jo bare en sang til juleafslutning i kirken ...

Men stilheden og lidt blanke øjne rundtomkring fortæller, at det blev gjort på en helt særlig måde.

Det var musikalsk stemthed i sin bedste betydning.

Et kort øjeblik, hvor tiden står stille, hvor alle er til stede i nuet med hele sig selv som en del af en større helhed – en selvforglemmende optagethed af musikken og fællesskabet omkring musikken.

Men hvor kom denne stemthed fra? Hvorfor opstod den netop i det øjeblik? Kan stemthed formidles, eller kan vi blot håbe på, at det opstår? Kan man som musiklærer arbejde målrettet med musikalsk stemthed?

Uanset hvordan følelsen opstod, og hvor den kom fra, fandt jeg i dette øjeblik mit nytårsforsæt i arbejdslivet: Mere fokus på stemthed i musiktimerne.

Der er skrevet bøget om musikalsk stemthed og musiklytning. Det er spændende læsning – men det er egentlig ikke musiklytning, der i denne sammenhæng er interessant for mig. Det interessante er, hvordan vi i et fællesskab – i korsammenhæng eller i arbejdet med sammenspil – kan få fælles følelse af stemthed, at tingene lykkes.

En følelse vi har brug for som mennesker.

Hver gang vi åbner os og bliver nærværende, viser verden sig fra en ny side med nye aspekter. Det nye og friske virker tilbage på os, aktiverer ny modtagelighed, virker forvandlende på vores indre – og når det sker, ser vi igen nye sider af verden.

Musikalsk stemthed baner vejen for nye indtryk og erfaringer.

Hvis man som musiklærer skal arbejde målrettet med stemthed, er der en række faktorer, der skal være til stede i undervisningen:

Det er først og fremmest vigtigt at forberede en undervisning, hvor et godt og nærværende materialevalg danner grundlag for at styrke elevernes faglighed. Det skal være overskueligt og nemt at differentiere, så man målrettet kan arbejde med den enkelte elevs udviklingstrin.

Planlægningen skal ligge klar, så man som lærer har overskud til at vise engagement og energi og skabe et rart og anerkendende miljø, hvor eleverne føler sig velkomne.

Et åbent kropssprog, tydelighed og præcis formidling skal hjælpe med at fange og fastholde børnenes opmærksomhed. Med tålmodighed og overblik har man mulighed for at lave de observationer, der skal til for at ændre praksis i øjeblikket, hvor det planlagte ikke fungerer – eller evaluere på det efter undervisningen.

Jo flere af disse faktorer der er til stede i undervisningen, jo større er muligheden for at opleve musikalsk stemthed.

Det er øjeblikke af stemthed, vi husker – både børn og voksne.

Det er en kilde til livsglæde! – en oplevelse, der er lagret i kroppen for evig tid!