Musiklærerforeningen

Blog

Musiklærere er for dårlige!

Om hvad der i hvert fald ikke er sandt.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

At man gang på gang får at vide hvor mangelfuld skolen er og hvor let det er at være lærer, er nok noget alle lærere kan nikke genkendende til.Vi har vænnet os til at alle har en mening om skolen, og om hvad den ikke kan, eller hvad den gør forkert.

Musiklærer

Musiklærerbloggen handler om den musikundervisning der foregår i skolen og hvilke vilkår musiklærerne har for at lave god musikundervisning. Den handler om faget stilling i skolen, og hvad skal børnene lære i musik. Om fagets kerneværdier og hvad kan faget byde ind med i en folkeskole med fokus på inklusion og rummelighed. Men også om, hvad faget kan bidrage med i en værdidebat om folkeskolens værdier. Bloggen kan også berøre uddannelsen af musiklærere.

Vi har også vænnet os til at skulle forsvare lærergerningen til middagsselskaber, eller forsøge at forklare hvordan det nu hænger sammen med ferier og forberedelse og andre ”frynsegoder”.

Ofte er det postulater taget ud af en sammenhæng man skal forsøge at skabe klarhed omkring, eller også er det direkte usandheder der bunder i manglende indsigt.

Lad mig forsøge at opklare nogle ting der angår musiklærere i skolen:

Påstand 1:

Man sætter ofte klasselæreren eller andre af klassens lærere der ikke har liniefag i musik til at undervise i musik......

Opklaring:

Det er muligt at det forekommer på nogle skoler, men lad os forholde os til de konkrete tal:

I et notat fra Undervisningsministeriet kan man læse om kompetencedækningen i folkeskolen i skoleåret 14/15.

Det er primært i fagene kristendomskundskab, idræt, historie og natur/teknik, at mange timer varetages af lærere uden undervisningskompetence eller tilsvarende kompetence i faget. De bedst dækkede fag er fysik/kemi (94%), dansk (92%), fransk (90%) og tysk (87%).

Musik ligger på en 6. Plads med 83%

De dårligst dækkede fag er kristendomskundskab (42%), natur/teknik (55%) og historie (61%).

Definition af undervisningskompetence og tilsvarende kompetencer:

At have undervisningskompetence i et fag betyder at underviseren har haft de pågældende fag som liniefag på læreruddannelsen.

At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne sammenhæng.

Påstand 2:

Børnene kan ikke den danske sangskat, og det er fordi man ikke synger nok i musiktimerne.

Opklaring:

Faget har siden 1960 heddet Musik og ikke Sang som tidligere.

Det betyder ikke at man ikke skal synge i musik, men det betyder at der er adskillige andre indholdsområder man skal nå omkring. Jeg nævner et par stykker:

Sanglege og bevægelseslege, spil, Lydformning, komposition, Improvisation, bevægelse, musikoplevelse, instrumentkendskab, fællesdans, analyse, musikhistorie, arrangement og musikkens funktion.

At kunne den danske sangskat (hvad det så end er), er for mig ikke kun et musikfagsanliggende. Det er et fælles skoleanliggende.

Hvis man mener at det er vigtigt at kunne Weyse/Ingemann morgensange, eller op til flere af Grundtvigs salmer, så skal det jo ikke kun være musikfaget der har ansvaret for dette.

Så skal man have morgensang som fælles værdi på hele skolen. Eller fælles samlinger hvor der synges….Ja, den danske sangskat.