Musiklærerforeningen

Blog

"Når Musikken Trives"

Pulsen udarbejdet af PU (pædagogisk udvalg musiklærerforeningen) denne gang ved Vita Rogentin.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”Når musikken trives.”

Musiklærer

Musiklærerbloggen handler om den musikundervisning der foregår i skolen og hvilke vilkår musiklærerne har for at lave god musikundervisning. Den handler om faget stilling i skolen, og hvad skal børnene lære i musik. Om fagets kerneværdier og hvad kan faget byde ind med i en folkeskole med fokus på inklusion og rummelighed. Men også om, hvad faget kan bidrage med i en værdidebat om folkeskolens værdier. Bloggen kan også berøre uddannelsen af musiklærere.

Inden længe skal næste skoleår planlægges. Der er mange bolde i luften og alt er i spil.

Nu har vi igen muligheden for at få musikken på banen og komme med ideer, som kan få vores lille fag til at vokse og få stor betydning i hverdagen – for rigtig mange børn og voksne.

Musiklærerene som en del af skolens AKT team?

Ja, hvorfor ikke? 

Som lærere kan vi nemt komme til at snakke vores elever ihjel. Vi er ofte gode til at holde lange foredrag, tale med børnene om etiske spørgsmål, sociale normer og adfærd. Når sådan et ”foredrag” er færdigt, og både børn og voksne er nået til enighed om at være gode ved hinanden, smutter børnene til frikvarter og slås akkurat, som de plejer.

Hvad pokker skete der lige der?

Vi var jo nået til enighed.

”Hvad er det børnene mangler?” står man så og tænker.

Måske virker denne direkte metode – påbud, alvorlige samtaler og lignende – slet ikke som middel til at påvirke de enkelte børns adfærd. Metoden er måske temmelig virkningsløs i forhold til de mindste børn, men også i forhold til de aldersgrupper hvor venner og kammeratskab betyder mere end de voksnes argumenter.

Her kommer musikken og et mere følelsesmæssigt intenst møde med begrebernes funktion ind i billedet. Gennem arbejdet med musik mærker børnene straks, hvis aftaler ikke fungerer.

Flere skoler har et AKT team, hvor mindst en musiklærer er en naturlig del af arbejdet med børnenes trivsel. De har ikke nødvendigvis kurser eller uddannelse i AKT arbejde. De kan bare noget helt andet.

Musik som mål og middel til at arbejde med børnenes trivsel.

På den skole hvor jeg arbejder, har vi i AKT teamet bestemt at have specielt fokus på at styrke børnenes sociale kompetencer.  Som musiklærere bestræber vi os på at tilrettelægge en undervisning, som udover de faglige mål skaber ramme for, at eleverne udvikler sociale kompetencer til aktivt og meningsfuldt at deltage i et fællesskab. 

Gennem et forholdsvis højt fagligt niveau er musikken et mål i sig selv. Vi skal ”kunne noget” – alle sammen. 

Idet de musikalske færdigheder vokser, forstærkes også følsomheden i det musikalske sammenspil og forståelsen for de personlige og sociale relationer. Gruppen udvikler sig gennem musikken, og gruppefølelsen styrkes – men samtidig udvikler hvert medlem sig også individuelt.

Kan social kompetence overhoved måles?

Social kompetence en svær og uhåndgribelig størrelse at arbejde med 

Alligevel er vi ikke i tvivl!

Det er små tegn vi skal kigge og evaluere på….

I musikudøvelse er det en social kompetence at starte og slutte samtidig, spille under samme puls, spille dynamisk og kende sin egen rolle i forhold til de andre i gruppen og det fælles musikalske udtryk.

I musikalsk skaben er det tegn som at turde, at vise tillid til egne og andres ideer, der er i centrum.

I musikforståelse og musiklytning er det erkendelsen af at føle noget i forhold til musik, at give udtryk for det og dele denne følelse med andre.

Musikken og et godt undervisningsmiljø (men det er en anden historie) gør en kæmpe forskel for rigtig mange børn – både i og uden for AKT regi. 

Skal vi styrke børnenes alsidige udvikling, herunder deres sociale kompetence, er vi også nødt til at have fokus på områder, der ikke altid foregår i den logiske forklaringsmodel. Vi må også have fat i den non-verbale følelsesmæssige side af børnene.

Musik understøtter nogle helt centrale erkendelsesdimensioner, som vi har brug for som mennesker. 

Sæt mere musik og trivsel på dagsordenen – nu og i næste skoleår. 

https://www.musiklaererforeningen.dk