Musiklærerforeningen

Blog

Skolekoret kan hjælpe den nye skolereform på vej!

Som lærer: ”Du får bedre mulighed for at skabe undervisning, der udfordrer alle elever” Som elev: ”Alle elever bliver så dygtige, som de kan og trives, uanset hvem de er, og hvor de” Er kendte citater fra den nye folkeskolelov og skolekoret kvitterer for dem begge!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolekoret kan hjælpe den nye skolereform på vej!

Musiklærer

Musiklærerbloggen handler om den musikundervisning der foregår i skolen og hvilke vilkår musiklærerne har for at lave god musikundervisning. Den handler om faget stilling i skolen, og hvad skal børnene lære i musik. Om fagets kerneværdier og hvad kan faget byde ind med i en folkeskole med fokus på inklusion og rummelighed. Men også om, hvad faget kan bidrage med i en værdidebat om folkeskolens værdier. Bloggen kan også berøre uddannelsen af musiklærere.

Det er skønt at vide at musik styrkes, som fag i den nye folkeskolelov.  Et større vejledende timetal er en opprioritering af faget . Som korleder kan man kun smile ved tanken om alle de kor, der forhåbentlig oprettes, som følge af den øgede og intensiverede undervisning, der er lagt op til med den nye folkeskolelov.

Et par vigtige citater fra omtalen af den nye folkeskolelov er:Som lærer: ”Du får bedre mulighed for at skabe undervisning, der udfordrer alle elever”Som elev: ”Alle elever bliver så dygtige, som de kan og trives, uanset hvem de er, og hvor de”

Skolekoret kvitterer for begge citater. Det  gælder differentiering indenfor sang og sangteknik, som det beskrives herunder, og naturligvis med korets sociale værdier til gavn for den enkelte og for fællesskabet.

Sangteknik i Fælles Mål: I de nye Fælles Mål for musikfaget findes udførlige færdigheds-og vidensmål for sangteknik beskrevet i 2 faser (efter f.eks 4. klasse). I 1. fase: Eleven kan synge med god intonation og klang og i 2. fase. Eleven kan holde en enkel over-eller understemme. Overgangen fra fase 1 til fase 2 under-streges at foregå løbende og ikke relateret til et bestemt klassetrin. Eleverne i en klasse vil være på vidt forskellige trin i deres stemmeudvikling, og koret er derfor en oplagt differentieringsmulighed. Her kan eleven få specifikke stemmetræningsøvelser og udfordringer, der passer til den enkelte elevs kunnen.

Oprettelse af skolekor vil dermed være en win-win-situation for en skoleleder, der ønsker at få den nye skolelov ”ud at gå” på sin skole.  Skolekoret bibringer fordybelse og differentiering til den almindelige musikundervisning. Derudover høster skolen som sidegevinst  frugten af korets sociale dimension, der skaber identitet, fællesskab og glæde.

Skolereformen giver  nye muligheder for dannelse af kor:

Kor i  den understøttende undervisning=USU: Den understøttende undervisning kan give gode muligheder for at samle et kor. Udfordringen er her, at de klasser man ønsker kor for, skal have deres USU-timer liggende samtidigt på skemaet. Derudover er det ikke nødvendigvis lærere, der læser USU-timerne på en skole.

Økonomi og samarbejde med musikskolen: Økonomien er ofte en udfordring for koret. Det  optimale  korarbejde fordrer både en pianist og en dirigent, og det koster naturligvis penge. I det nye samarbejde med musikskolen kan det måske være en mulighed  at oprette et kor i samarbejde mellem en lærer og en musikskolelærer, - hvis musikskolelæreren kendes af børnene og vil kunne være til stede ved de fællessamlinger, der er på skolen og øvrige koncerter, hvor koret optræder. Der er mange muligheder også for kor evt. blot en del af året.

Skoleledelsen har en vigtig opgave, når den nye skoledag skal skemalægges med at sørge for ,at der bliver plads til kortimerne også. Efter skoletid, som vi kender det – dog noget senere måske nok, i den understøttende undervisning, eller evt. som led i fordybelse? Men arbejdet er sliddet værd. Ingen tvivl:  Skolekoret er et flot svar på intentionerne i den nye folkeskolelov. Det udfordrer den enkelte fagligt, og bidrager samtidig  med identitetsudvikling, trivsel og fællesskab.  Det  hjælper faktisk skolereformen i gang!

Anne-Brita Loft

Pædagogisk Udvalg/ Musiklærerforeningen