Musiklærerforeningen

Blog

Tænketank revser folkeskolen og glemmer Folkeskolereformen i rapporten: Musikkens spor

Pædagogisk Udvalg under Musiklærerforeningen har skrevet til Tænketanken.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tænketank revser folkeskolen og glemmer Folkeskolereformen i deres rapport: MUSIKKENS SPOR.

Musiklærer

Musiklærerbloggen handler om den musikundervisning der foregår i skolen og hvilke vilkår musiklærerne har for at lave god musikundervisning. Den handler om faget stilling i skolen, og hvad skal børnene lære i musik. Om fagets kerneværdier og hvad kan faget byde ind med i en folkeskole med fokus på inklusion og rummelighed. Men også om, hvad faget kan bidrage med i en værdidebat om folkeskolens værdier. Bloggen kan også berøre uddannelsen af musiklærere.

I marts 2016 offentliggjorde Tænketank for  musikundervisning deres rapport: Musikkens spor- dannelse og uddannelse i musik.

Vi har i Pædagogisk Udvalg drøftet rapporten, hvis hovedsigte er at :” fremme kvaliteten i alle fødekædens led .. for at særlige talenter opdages og udvikles i tide

Grundlæggende er vi enige i hovedpointerne heri. Men de anbefalinger, der er for musikfaget og resultatet heraf i folkeskolen, ser vi allerede italesat og søgt imødekommet med Folkeskolereformen af 2013.

Vi har derfor kommenteret   de 7 hovedpointer udførligt i brev til Tænketanken,  Kulturministeriet, Uddannelsesministeriet og Undervisningsministeriet.

Vi har  i korte træk  gjort opmærksom på at:

·         ­­at hele  83 % af  musikunderviserne har musikkompetence ( UVM 2013) -hvilket er langt fra de 48% som Tænketanken henviser til (DPU 2010).

·         musikfaget er styrket i folkeskolen med folkeskolereformen

- i form af 2 ugentlige  timers musikundervisning på alle trin fra 1.- 5. Klasse.

-Den  Understøttende Undervisning giver tid og rum til fællessang, fællesfaglige forløb, hvor musikken har understøttende karakter.

-Den Åbne skole inviterer kulturinstitutioner indenfor i form af koncerter og

 samarbejde med professionelle musikere feks opera, symfoniorkester

- Et gensidigt forpligtende samarbejde mellem skolen og musikskolen er  allerede indført med folkeskolereformen. Vi finder, at musikskolen her har en oplagt mulighed for at spotte og udvikle særlige talenter i tide.

·         Det er ikke  folkeskolens formål at uddanne musikere. Folkeskolens formål

for musikfaget er langt bredere: f.eks stk. 1:”faget skal bibringe eleverne forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud”.

-Uddannelsen til musiklærer skal naturligvis foregå på Læreruddannelsen, som de øvrige skolefag. Og ikke på konservatorierne, der uddanner musikere. Men musikuddannelsen på Læreruddannelsen skal opskrives itimetal svarende til tidligere niveau.

·         -videruddannelse skal styrkes,  så  også  musikfaget  kan leve op til kravene om linjefagskompetence .

Tænketankens  hårde ord om  folkeskolens musikundervisning: ”at den  står som et svagt led i fødekæden”  har vi gendrevet i vores svar. Det samme gælder Tænketankens tvivlsomme forsøg på at føre bevis for at folkeskolens musikundervisning  ikke har haft nævneværdig betydning blandt de institutioner, som bidrager til at skabe interesse for musik. 

 Som sagt i indledningen er vi enige i det overordnede fælles mål: at have den bedste og mest kvalificerede musikundervisning, varetaget af velkvalificerede musiklærere i folkeskolen. Det er  velkomment at Tænketanken søger at afdække området, og derfor er vi meget tilfredse med,  at de har svaret positivt på vores henvendelse, hvori de lover at medtage vores overvejelser i deres fremtidige arbejde. Det vil vi glæde os til.   

For Pædagogisk Udvalg, Anne-Brita loft