Musiklærerforeningen

Blog

Er vi ved at knække halsen?

"Vi hører fra mange af vores medlemmer og fra mange musiklærere, som er i gang med valgfaget, men der er helt sikkert også mange vi ikke hører fra, og det bekymrer mig."

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Er vi ved at knække halsen?

Musiklærer

Musiklærerbloggen handler om den musikundervisning der foregår i skolen og hvilke vilkår musiklærerne har for at lave god musikundervisning. Den handler om faget stilling i skolen, og hvad skal børnene lære i musik. Om fagets kerneværdier og hvad kan faget byde ind med i en folkeskole med fokus på inklusion og rummelighed. Men også om, hvad faget kan bidrage med i en værdidebat om folkeskolens værdier. Bloggen kan også berøre uddannelsen af musiklærere.

Valgfaget fik et løft i juni 2018, hvor aftalen ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen”, blev indgået. Derefter er der blevet arbejdet. Der er lavet faghæfter og undervisningsvejledning og der er blevet afholdt møder med ministeriet, for at dette skulle blive klart til august 2019, hvor vi skulle i gang. Det lykkedes ikke helt - prøvevejledningen kom senere og vi mangler stadig svar på forholdet omkring karaktergivning af standpunktskarakterer.

D.1. oktober var deadline for at indstille til valgfagsprøven hvis den skal afholdes i december/januar og d.1.december, skal resten af landets skoler meddele UVM det antal elever, der skal til prøve maj/juni.

Ud over det store benspænd Coronaen har givet os, er der flere benspænd.

Det vejledende timetal for valgfaget er 60 undervisningstimer årligt. Valgfagene kan placeres på forskellige tidspunkter for dels at udnytte faglokalerne bedst muligt.

Prøven vil skulle afholdes i forlængelse af, at eleven afslutter undervisningen i faget. Det betyder, at det er muligt at semesterlæse fagene, således at eleverne modtager koncentreret undervisning i en periode på hvert klassetrin og herefter går til prøve i førstkommende prøvetermin.

Desværre har der været meget kreative fortolkninger af disse to punkter. Flere skoler har valgt at lave blokundervisning, så valgfaget blev lagt på en uge i 7.klasse og en uge i 8. klasse. Dermed har man også udnyttet ordet vejledende timetal, for man kan på ingen måde læse 60 timer på en uge.

Musik er et håndværksfag og for mange elever er det også et interessefag - der er dog også andre elever, som har valgt det ”fordi det lyder sjovt” eller ”fordi jeg ikke kan lide de andre udbudte valgfag”. Alle kan spille et ”kopinummer”, men i min optik, er det ikke muligt at leve op til de mål og krav der er beskrevet, hvis du kun har haft to ugers musikundervisning forud for prøven. Udover at kunne udtrykke sig musisk, er der også et arbejde med tilliden mellem eleverne. De er så sårbare i den alder og for mange, er der flere grænser, som skal overskrides. Gruppestørrelserne på 2-5 elever er også nyt for os alle, og det kræver tid at arbejde med de parametre, den tid har vi ikke haft.

I faggruppen for musik er der blevet arbejdet med musikfagets udfordringer, hvor disse punkter er blevet drøftet. Udover en bred vifte af undervisere og vores læringskonsulent, sidder der også konsulenter fra prøvekontoret med til disse møder. DLF er blevet orienteret om vores udfordringer og vores undervisningsminister er blevet orienteret. Dog mangler vi svar og som tiden går og smittetallene stiger og landet lukkes ned, er det svært at blive ved med at forsvare at elevernes første møde med en karaktergivende prøve, skal være i det praktiskmusiske valgfag. Det der selvfølgelig udløser den sidste store frustration, er efterslæbet fra foråret, hvor stort set ingen elever har modtaget undervisning i valgfag og det stigende smittetryk, hvor det er svært at samle elever på tværs af klasser og skoler og hvor afstandskravet ved sang gør det svært at opfylde målene.

Vi hører fra mange af vores medlemmer og fra mange musiklærere, som er i gang med valgfaget, men der er helt sikkert også mange vi ikke hører fra, og det bekymrer mig. Musikfaget har høj status på papiret, men har det hold i virkeligheden? Er vi ved at knække halsen på musiklærerne og får eleverne den gode oplevelse med deres første karaktergivende prøve, som vi har ønsket? Jeg håber, I vil støtte dem derude på skolerne og kontakte musiklærerforeningen eller UVM med jeres frustrationer og bekymringer og vi har dem alle - det er ikke muligt for os alle at komme i mål medmindre der bliver lyttet og kravene lempes, så eleverne kun skal til prøve i det, de er blevet undervist i.

Udarbejdet af Karen Johansen