Blog

Læreren har mange kasketter, men det kan blive en for stor opgave. Foto: Pixabay,com

Underviser i en tid med mistrivsel – sørg for at kasketten passer

Når arbejdet slider og sidder i maven, kan det være svært at modtage eller sortere imellem velmenende råd fra kollegaer. Særligt ét råd blev jeg stødt over, men nu på afstand af situationen, hører jeg mig selv give netop det råd videre.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Karin Keller Albrechtsen er Folkeskolens engelskrådgiver, mens Maria Roneklindt er på barsel. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: karinkelleralbrechtsen@gmail.com

Sidste år havde jeg en elev, hvis situation fyldte utrolig meget for mig. Ikke bare på arbejde, ikke bare for mig som lærer, men for mig som menneske. Derfor sled det og derfor var det selvfølgelig vanskeligt at skelne arbejdsliv og privatliv.

Husk hvilken kasket du har på - du er kun lærer

Efter flere måneder, hvor situationen virkede mere og mere uløselig og hvor jeg blot følte mig mere og mere magtesløs, fik jeg under en samtale med min nærmest leder at vide, at jeg skulle huske ”hvilken kasket jeg havde på – du er lærer”. Da jeg var så dybt engageret i denne elevs udfordringer, syntes jeg, at det var en underkendelse af min funktion, af den betydning jeg havde. Jeg indsatte selv i min leders anvisning, som jeg på det tidspunkt fandt provokerende et ”kun” - Du er kun lærer.

Underviser i en tid med mistrivsel

I en tid hvor flere undersøgelser viser, at unge har det svært, at der er større mistrivsel hos børn, er det måske naturligt, at vi som lærere får flere opgaver af trivselsmæssig karakter. Der er derfor brug for, at vi husker hinanden på, at vi ikke står alene om den opgave. At der er mange forskellige kasketter, og at de mange kasketter sidder på forskellige professioner. I PPR er der mange forskellige faggrupper ansat, problemet er blot, at de synes så langt væk fra den dagligdag både elever og lærere har sammen.

Ventetiden på de andre kasketter er lang

Jeg oplever i hvert fald, at mine kollegaer varetager opgaver, som ligger langt udover det, der er deres kerneopgave. Mit råd til dem er det samme råd, som jeg fik. Husk du er læreren, ikke også psykologen eller socialrådgiveren. Det er svært at modtaget sådan et råd, for jeg kan se, at de er dybt engageret i deres arbejde. Det er også svært for dem at skelne mellem lærerrollen og det at være menneske. Jeg holder meget af mine kollegaer, og håber de holder på kasketten, indtil de andre kommer - men ventetiden på de andre kasketter er lang.